MĚSTO LETOS NEPOŘÁDÁ OHŇOSTROJ

René Stejskal

28. 12. 2022

Město Frýdek-Místek v letošním roce neorganizuje silvestrovský ohňostroj. Jedná se o většinové rozhodnutí vedení města. V současné době v tíživé ekonomické situace není účelné vynakládat několik set tisíc korun na chvilkovou atrakci. Ohňostroj také plaší zvířata – ať ty volně žijící v přírodě, nebo i domácí mazlíčky – psy a kočky. Důležitý je i ekologický aspekt. Stále více lidí se vrací k topení uhlím a tím se zhoršuje kvalita ovzduší. Exhalace z ohňostroje by stav ovzduší dočasně zhoršily. V neposlední řadě je to otázka bezpečnosti a pořádku. U ohňostroje se shlukovaly větší skupiny lidí, část přijížděla nebo přicházela z okolních obcí, v minulosti docházelo ke konfliktům, výtržnostem a šarvátkám. V pohotovosti musela být městská policie i hasičský záchranný sbor.

Finance, které město ušetří, zůstanou v rozpočtu a budou použity na smysluplnější záležitosti.