MĚSTO MÁ OPĚT ŠANCI ZÍSKAT ČESKÝ DŮM. CHCE V NĚM VYBUDOVAT ZÁZEMÍ PRO DĚTI

Jana Musálková Jeckelová

31. 5. 2024

Frýdek-Místek opět usiluje o Český dům. Radnici se podařilo vyjednat s vlastníkem nižší kupní cenu nemovitosti. Do historické budovy chce město po případném nabytí a rekonstrukci přestěhovat Volnočasové středisko pro děti a mládež Klíč.  

Chátrajícímu Českému domu v centru Frýdku-Místku se blýská na lepší časy. Radnice nevzdala své úsilí historickou nemovitost s okolními pozemky získat do majetku města a vyjednala s vlastníkem nižší kupní cenu.

„Chceme ukončit chátrání objektu Českého domu. Město má velkou šanci zachránit významnou památku, což je důležité pro město, které přišlo o celá historická jádra v důsledku socialistického bourání v 70. letech. Je důležité jej zachránit nejen pro jeho slavnou minulost, a proto se ani po neúspěšných dražbách nevzdáváme a usilujeme o něj formou přímého prodeje. K získání nemovitosti do majetku a péče města nyní stačí nadpoloviční souhlas zastupitelů a můžeme se pustit do oprav,“ potvrdil náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Původně byla nemovitost s pozemky nabízena v dražbě za 25 milionů korun, avšak první posudek města vyčíslil jejich hodnotu na 22,6 milionu. V druhé dražbě byla cena snížena na 22,5 milionu korun, město ale nepřihodilo. Radnice nadále jednala s vlastníkem a dostala přímou nabídku na odkup nemovitosti za 21 milionů, nechala si udělat aktuální odborný odhad, který ocenil Český dům na 18,3 milionu korun. Radnice proto pokračovala v jednáních a došla k nejnižší možné a kompromisní kupní ceně 19,9 milionu korun.

Navíc má město konkrétní plán, jak budovu po rekonstrukci využít. Přestěhovat by se do ní mělo Volnočasové středisko Klíč, které patří svým rozsahem činnosti k největším volnočasovým střediskům v České republice. Středisko každoročně otevírá na 200 kroužků a kurzů, kterých se účastní okolo 2 000 účastníků. Letos pořádá 34 táborů, z toho 28 příměstských v prostorách organizace. V průběhu celého roku mnoho dalších akcí pro veřejnost nebo předmětové soutěže pro až 10 tisíc účastníků ze základních škol. Dlouhodobě se však potýká s nevhodnými prostory.

„Organizace činnosti tak velkého rozsahu s tak velkým zaměřením je náročná i na prostory, které jsou v současné době nevyhovující. Klíč působí ve staré městské zástavbě a pronajímá si další prostory po městě. Přesun veškeré činnosti střediska do Českého domu by byla ideální i vzhledem k těsné blízkosti největšího místeckého parku,“ vysvětlil náměstek primátora pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Marcel Sikora (SPOLU).

„Působením naší organizace v budově Českého domu by se vyřešila spousta potíží, se kterými se během zajišťování aktivit pro děti a mládež denně potýkáme. Vzniklo by více místností, odborné učebny, specializované klubovny, sály a další. Prostory by byly upraveny na míru a byly by bezbariérové. A velkou devizou by byly venkovní prostory napojené přímo na park. Jsme nadšení z představy možností, které by se nám a všem dětem na novém působišti otevřely,“ sdělil ředitel SVČ Klíč Frýdek-Místek Patrik Siegelstein.

Český dům nemá žádnou památkovou ochranu, přičemž mnoho let chátrá a vzniká reálná obava, že by v případě nabytí vlastnictví jinou osobou mohlo dojít k jeho demolici a vybudování zcela odlišného typu stavby a využití, na což by město nemělo žádný vliv.

„Městu patří pás budov od městské knihovny, kina Vlast, přes budoucí kulturní centrum, historický Národní dům a budoucí galerii Záložna – jediný Český dům ve vlastnictví chybí. V případě nabytí tohoto objektu bychom jako město spravovali souvislý pás budov a mohli ovlivňovat jednotnou estetičnost a funkčnost této exponované části města. Podařilo se nám vyjednat nejnižší možnou kupní cenu, získání Českého domu je nyní jedinečnou možností, jak Frýdek-Místek opět posunout o krok kupředu. Nejenže zachráníme Český dům, ale těší mě, že můj nápad na využití Českého domu pro aktivity Střediska volného času Klíč tak silně rezonuje. Jde o řešení dva v jednom, kdy máme jedinečnou šanci nabídnou dětem atraktivní prostředí a zároveň zachránit významný symbol města,“ potvrdil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Budova pochází z roku 1899, kdy vznikla jako nové středisko místeckých Němců, s názvem Deutsches Haus, tedy Německý dům. Nacházely se v ní zdobené sály, divadelní pódium, velká knihovna a další místnosti využívané k bohatému kulturnímu životu obyvatel. Po 2. světové válce se celý areál přejmenoval na Český dům.

V současné době je areál silně zanedbaný a zdevastovaný. Spolu s nabytím nemovitosti by byly smírem ukončeny všechny případné nejasnosti okolo pozemků v parku. Tyto pozemky k nemovitosti náleží a částečně je využívá město, a naopak pozemky města jsou využívány vlastníkem Českého domu.

O budoucnosti Českého domu se definitivně rozhodne na zasedání zastupitelstva 12. června 2024.