Město na 8. ZŠ stále podporuje nadání

MM F-M, Petr Pavelka

31. 10. 2016

„V první řadě bych chtěl vyjádřit velký obdiv konceptu, který jste ve Frýdku-Místku pro nadané děti vytvořili na 8. ZŠ, hrozně si toho vážím. Odkazovali jsme vždy na vás a dávali vás za vzor. Nyní se ale na mě obracejí nespokojení rodiče s tím, že řada prvků, které byly zavedeny, v tuto chvíli ve vzdělávání nadaných dětí na Osmičce chybí,“ řekl na úvod Tomáš Blumenstein z Mensy ČR.

Tomu vysvětlovali současnou situaci primátor Michal Pobucký s náměstkem Pavlem Machalou a rovněž vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková s novou ředitelkou 8. ZŠ Ivetou Wilczkovou. Ti zásadně nesouhlasili s tím, že by dnes třídy určené nadaným žákům neměly žádnou „nadstavbu“. Obhájili si fundovanost vyučujících a vysvětlovali, že „hodiny navíc“ mají dnes tyto děti formou kroužků pod střediskem volného času Klíč, které využívají natolik, že v součtu mají naopak hodin s nadstandardním přístupem ještě více. „Věnujeme se jim, co můžeme. Jedinou změnou, díky které vznikla veškerá kritika, je fakt, že jsme jim museli snížit počet dělených hodin, které byly v předchozích letech odebírány dětem ve třídách běžných. Museli jsme to narovnat, dát do souladu s právními předpisy,“ uvedla ředitelka školy Iveta Wilczková, která je ve funkci od srpna tohoto roku.

Tomáš Blumenstein však apeloval na politickou vůli, která by zajistila nadaným dětem znovu více hodin, kdy by se dělenou výukou vzdělávaly v menším počtu žáků, jako v předchozích letech.

„120 mimořádně nadaných dětí nemůže mít dělené hodiny na úkor 790 dětí ostatních. Máme na všech školách ve městě určitý standard a ten chceme pro všechny děti. Nová paní ředitelka přišla do školy za situace, kdy je škola kapacitně na takové hraně, že některé kmenové třídy jsou v odborných učebnách, škola nemá ani sborovnu, protože se z ní stala třída, někteří čtvrťáci nemají vlastní třídu vůbec a musí se stěhovat každou hodinu, takže vlastně není žádný prostor, kde by se další dělená výuka odehrávala. Škola prostě není nafukovací a předchozí vedení nedostatek prostor neřešilo,“ upozornila Ilona Nowaková s tím, že nadstandardní péče pro výběrové třídy v žádném případě nemůže být na úkor ostatních dětí.

„Neznamená to, že projekt tříd pro mimořádně nadané žáky chceme opustit. Tento školní rok musíme ale vydržet, jak je nastaven, bez dělených hodin ve výběrových třídách. Prioritou je dělit hodiny tam, kde opravdu musíme z důvodu vysokého počtu žáků. Třídy pro nadané na Osmičce v jiných směrech stále nadstandard mají, a pokud se podaří otevřít v dalších letech méně prvních tříd, jak jsme po předchozí ředitelce opakovaně požadovali, uvolní se i potřebné učebny. I pro příští školní rok se ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou první třída pro nadané žáky znovu otevře,“ ujistil zástupce Mensy náměstek primátora Pavel Machala.