MĚSTO OPRAVILO PLOCHU PŘED GYMNÁZIEM

René Stejskal

1. 9. 2022

Gymnázium Petra Bezruče získalo důstojný předprostor. Během prvního dne nového školního roku primátor Petr Korč a náměstek pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (oba Naše Město F-M) symbolicky předali tento opravený předprostor řediteli gymnázia Radovanu Gaurovi. Předání se zúčastnila i bývalá ředitelka gymnázia Olga Onderková, která s městem opravu prostoru domlouvala.

„Díky opravě získal předprostor gymnázia důstojný ráz,“ řekl primátor Petr Korč. „Je to náš malý dárek gymnáziu k novému školnímu roku. Pracovníci technických služeb odstranili původní popraskaný asfaltový povrch, položili podkladovou vrstvu z kameniva, zajistili odvodnění, následně chodníky a prostor u gymnázia osadili kvalitní zámkovou dlažbou. Staré obrubníky u chodníků byly vyměněny. Krásná budova gymnázia má nyní odpovídající veřejný předprostor,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Okolí gymnázia se v nejbližší době promění. „Zamýšlíme úpravu prostoru před nedalekým kostelem sv. Jana a Pavla, která bude souviset se zklidněním dopravy v centru města po otevření druhé etapy obchvatu,“ prozradil primátor Korč.