MĚSTO PEČUJE O DŘEVINY: TISÍCE KUSŮ NOVĚ VYSÁZENÝCH, zkoušky bezpečnosti i nátěry kmenů

Jana Musálková Jeckelová

25. 11. 2022

Frýdek-Místek je opět bohatší o další zeleň. Tak jako každoročně i letos na podzim proběhla výsadba nových dřevin.

Ve Frýdku-Místku opět přibylo zeleně. Odbor životního prostředí vytipoval vhodná místa pro podzimní výsadbu a po získání všech kladných stanovisek dalších odborů dřeviny vysázely technické služby.

V ulicích Frýdku-Místku poroste 181 nových stromů (včetně výsadby v nové části hřbitova), například javor červenolistý, javory babyky a mléče, zlatolistý akát, jeřáb ptačí, duby letní nebo douglasky tisolisté, dále si obyvatelé budou moct povšimnout nových třešní ptačích, hlohu, břízy, lísky turecké, lípy srdčité, také dubu balkánského nebo habrů. Kromě stromů pracovníci technických služeb zasadili na 3,5 tisíce keřů (včetně výsadby v nové části hřbitova). Jde například o několik druhů kalin, ořechoplodce, hortenzie a další druhy.

„Výsadba nových dřevin je také součástí obrovské investiční akce města za 64 milionů korun, kdy dokončujeme centrální hřbitov ve Frýdku. Technické služby na něm vysázely 79 stromů a 2882 kusů keřů. Například 8 lip velkolistých bylo vysázeno podél hřbitovní zdi uvnitř hřbitova a tím došlo k odclonění hlavní cesty. Doprostřed nového kruhové kolumbária byl zasazen zlatolistý buk lesní, který bude v noci nasvícen,“ upřesnil náměstek pro investice, finance, rozpočet a životní prostředí a zemědělství Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

V nové části hřbitova jsou dále vysazeny lípy, javory, okrasné jabloně a další druhy stromů, živý plot tvoří z většiny tisy.  

V ulici Viléma Závady na sídlišti Slezská ve Frýdku pomohou nově vysázené stromy s odcloněním psího výběhu od okolních panelových domů. Jde o jírovce pleťové, javor či habr a keře.

Na podzim se uskutečnila také kontrola stability stromů, a to prostřednictvím tahových zkoušek nebo akustického tomografu (přístroj odhalující dutiny v kmeni a vyhodnocující odolnost proti zlomu).

Nezbytnou součástí péče o zeleň je i kácení vybraných stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu. Po pečlivé kontrole stromů pracovníci odboru životního prostředí vyhodnocují, jaký strom a v jakém rozsahu bude ořezán. V letošním roce město navíc zahájilo ošetřování kmenů mladých stromů pomocí speciálního elastického nátěru, který je ochraňuje proti korní spále.

Podzimní výsadba stromů a keřů ve městě vyjde na 926 tisíc korun (v této částce není zahrnuto pořízení nových dřevin na hřbitově).