MĚSTO POVEDE KOALICE NAŠE MĚSTO F-M A ANO 2011

Jana Musálková Jeckelová

27. 9. 2022

Zástupci dvou hnutí Naše Město
F-M a ANO 2011, která ve volbách získala nejvíce hlasů, se dohodli na složení koalice.

Radnici nadále povede primátor Petr Korč (Naše Město F-M), prvním náměstkem bude Radovan Hořínek (ANO 2011). Tato koalice bude mít ve 43členném zastupitelstvu 24 mandátů.

„Jednali jsme na stejném základě, na kterém dosud fungovala stávající koalice. Vycházeli jsme ze stávajícího programového prohlášení. Díky tomu, že nám voliči dali takovou důvěru, máme možnost dokončit připravené projekty a uskutečnit naše vize. Prioritou pro nás je dobré hospodaření, s tím, že zachováme dosavadní podporu sociální oblasti, kultury a sportu,“ řekl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

 „Hnutí ANO 2011 si spolupráci s hnutím Naše Město F-M vyzkoušelo v právě skončeném volebním období. Spolupráce podle nás byla věcná a konstruktivní, a proto nebránilo nic ve spolupráci pokračovat. To se nám jeví logické a s ohledem na to, že obě hnutí jsou schopna v zastupitelstvu složit většinu, rozhodli jsme se pro tento koncept dvojkoalice,“ uvedl náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO 2011).

Hnutí Naše Město F-M má v zastupitelstvu 13 zastupitelů, hnutí ANO 2011 11 zastupitelů. V 11členné radě města (včetně uvolněných členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku) má hnutí Naše Město F-M 6 členů, tedy primátora, dva náměstky a tři členy Rady města Frýdku-Místku. Hnutí ANO 2011 má celkem 5 členů RMFM, tedy 3 náměstky primátora a 2 členy RMFM.

Dohodnuté složení vedení města:

Primátor: Petr Korč (Naše Město F-M)

1. náměstek primátora: Radovan Hořínek (ANO 2011)

2. náměstek primátora: Jiří Kajzar (Naše Město F-M)

3. náměstek primátora: Jakub Míček (ANO 2011)

4. náměstek primátora: Miroslav Bártek (Naše Město F-M)

5. náměstek primátora: Leona Sárköziová (ANO 2011)

Předseda výboru, uvolněný člen ZM:       Finanční výbor – ANO 2011

Svěřené kompetence uvolněných členů ZMFM koaličních hnutí vedení města:

Naše Město F-M:

  • školství, kultura a sport, publicita činnosti města, zahraniční styky, jednání orgánů města, kontrolní činnost a další funkce vyplývající ze zákona,
  • finance města, investiční činnost, útvar hlavního architekta,
  • doprava, životní prostředí, městská policie, prevence kriminality a ochrana veřejného pořádku.

ANO 2011:

  • majetkoprávní vztahy města a majetkové účasti,
  • územní plán a územní rozvoj, stavebně správní činnost, podnikání, dotace a integrované teritoriální investice, ekonomický rozvoj,
  • sociální péče, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevence.

Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční v druhé polovině října. Poté bude podepsáno programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku.