MĚSTO ZAHÁJILO PLOŠNOU DERATIZACI

René Stejskal

4. 4. 2024

Na území Frýdku-Místku probíhá od dubna do června celoplošná deratizace. Cílem je snížit počet přemnožených hlodavců, aby se zabránilo možnému šíření nemocí a případným škodám na majetku.

Deratizace se uskuteční v objektech ve vlastnictví nebo ve správě města, na veřejných prostranstvích a v kanalizacích.

Pro zajištění maximálního účinku odbor životního prostředí a zemědělství frýdecko-místeckého magistrátu doporučuje vlastníkům a správcům bytových i nebytových objektů připojit se k této deratizaci. Každá podnikající fyzická osoba a právnická osoba má za povinnost při zvýšeném výskytu hlodavců zajistit deratizaci ve svých prostorách (viz Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.). Speciální ochrannou deratizaci mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí.

 Vyzýváme majitele domácích zvířat, aby v době deratizace dbali zvýšené opatrnosti.