MĚSTSKÁ KNIHOVNA POŘÁDÁ AKCE PRO NESLYŠÍCÍ

René Stejskal

6. 2. 2023

V prostorách městské knihovny na Hlavní třídě se uskuteční série přednášek a besed věnovaných lidem se sluchovými ztrátami. Pozornost bude věnována znakovému jazyku, odhalování sluchových ztrát u dětí, rozvoji mluvené řeči, možnostem zprostředkování kultury neslyšícím a nedoslýchavým anebo čtení neslyšících. Vždy bude přítomen tlumočník do znakového jazyka.

Akce jsou určeny pro kohokoliv se zájmem o danou problematiku. Z programu si vyberou dospělí, děti, pedagogové i studenti. Přednášky se konají vždy od 17 hodin ve dnech 21. února, 2. a 20. března, 3. dubna a 4. května.