MĚSTSKÉ FIRMY REKORDNĚ HOSPODAŘILY. MĚSTO DBÁ NA JEJICH ROZVOJ

René Stejskal

6. 6. 2024

Městské společnosti TS (technické služby), Frýdecká skládka a Distep mají za sebou mimořádně úspěšný rok 2023, což dokladují účetní uzávěrky předložené radě města.

„Hospodaření těchto společností je rekordní a je vidět, že jsou úspěšné i v době, kdy ceny energií a surovin měly výkyvy. Dividendy od těchto tří společností dosáhly 24 milionů korun, které se tak staly součástí rozpočtu města. Myslíme samozřejmě i na rozvoj těchto společností a z dosaženého zisku jim ponecháváme podstatné částky na investice. Děkuji managementu i zaměstnancům, že se na těchto výsledcích podíleli,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Technické služby dosáhly rekordního zisku 16,2 mil. Kč. Organizační změny přinesly větší efektivitu v jednotlivých provozech. Investice přinášejí co nejvyšší kvalitu prací a zvyšují jejich kapacitu.

Frýdecká skládka zakončila loňský rok se ziskem 23,6 mil. Kč. Vylepšila nakládání s odpady a jejich třídění, sváží komunální odpad z okolních obcí, prodává tříděný odpad, dosáhla výhodné ceny při prodeji elektrické energie vyrobené ze skládkového plynu a získala významné externí zakázky. Díky ziskovosti z těchto činností město nemusí zvedat obyvatelům roční poplatek za odpad. 

Společnost DISTEP měla zisk 12,5 milionu korun, přestože loňský rok patřil k nejteplejším v historii. O dodávky tepla měly zájem nové komerční subjekty. Dobrý výsledek přineslo zefektivnění firemních procesů na všech úrovních. DISTEP zároveň dodává pitnou vodu tisícům občanů města, kteří tak mají jistotu kvality. Tyto obchodní aktivity umožňují ponechat platby za teplo v porovnání s ostatními městy na nízké úrovni.    „S městskými společnostmi úzce spolupracujeme, společně řešíme konkrétní záležitosti a v rámci lepšího řízení jsme přistoupili ke snížení počtu členů představenstev. Znamená to finanční úsporu a také efektivnější rozhodování managementu. Protože městské společnosti generují zisk z komerční činnosti, daří se nám pro naše obyvatele držet ceny za komunální odpad a za teplo na jedné z nejnižších úrovní v České republice,“ zdůraznil primátor Petr Korč.