MHD zdarma láká stále nové cestující

Archiv

MM F-M, Jana Matějíková

1. 3. 2012

Ke konci roku 2011 tuto službu využívalo 9 528 cestujících, kteří si na základě dokladu o bezdlužnosti vyřídili v průběhu roku zelenou čipovou kartu za 299 korun a za 1 korunu si zakoupili roční jízdenku (kupón). V lednu a únoru tohoto roku požádalo o vydání čipové karty na MHD zdarma dalších více jak 800 lidí, což svědčí o tom, že o tuto službu je i po roce stále velký zájem. (o čipovou kartu na MHD zdarma lze žádat kdykoli v průběhu roku, platnost kupónu je 365 dní ode dne nabití kupónu)

„V roce 2010 bylo v rámci MHD přepraveno 3.801.633 cestujících. V loňském roce, kdy byla zavedena MHD zdarma, bylo přepraveno 4.435.186 cestujících, což je nárůst o 633.533, tj. o 16%. Tržby za MHD v roce 2010 činily 23.700.511 korun, v roce 2011 to bylo 17.589.861 korun, přičemž další téměř 3 miliony byly vybrány za prodej nových čipových karet. Z toho vyplývá, že výpadek tržeb nebyl příliš velký a že se na zvýšených nákladech za MHD zdarma výrazně nepodílí.  V roce 2010 uhradilo město společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. v rámci prokazatelné ztráty 32 milionů korun. V roce 2011 to bylo o 33 milionů více. Zakoupeny ale byly 4 nové autobusy a navýšením počtu spojů a ujetých kilometrů se také zvýšila dopravní obslužnost o 20%. Že zavedení nových spojů a linek byl krok správným směrem, potvrdila i skutečnost, že při změně jízdních řádů v prosinci loňského roku jsme obdrželi minimum připomínek, přesněji nejméně za posledních 8 let,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský s tím, že také stanovená podmínka bezdlužnosti pro vydání čipové karty za účelem využívání MHD zdarma měla svůj smysl. Dluhy uhrazené v přímé souvislosti se zavedením projektu „MHD zdarma“ přesahují částku 300 tisíc korun.

MHD zdarma bude provozována ve Frýdku-Místku i nadále. Cestující, kteří byli mezi prvními držiteli zelených čipových karet, by si měli v těchto dnech hlídat datum platnosti ročního korunového kupónu. Platnost kupónu lze jednoduchým způsobem prodloužit o další rok, a to opět za jednu korunu. Stačí zajít na autobusové nádraží na ulici Na Poříčí, kde budou kupóny do zelených čipových karet dobíjet od března.

Bezdlužnost vůči městu nebude potřeba opětovně prokazovat. Upozorňujeme ale, že bude-li při kontrole na magistrátu zjištěn závazek držitele karty vůči městu, bude karta bez předchozího upozornění zablokována.

V případě žádosti o vyřízení speciální zelené čipové karty pro MHD zdarma ale povinnost doložit doklad o bezdlužnosti zůstává v platnosti. Jak na MHD zdarma – zde