Minizahrádky na sídlišti? Proč ne.

Archiv

MM F-M, Bc. Jana Matějíková

7. 1. 2021

Prozatím byly vytipovány čtyři lokality, ve kterých by minizahrádky mohly být umístěny, a to na sídlišti Kolaříkovo mezi valy a panelovými domy na ul. M. Majerové, na Staré Rivieře za řadovými domy poblíž křížení ulic 28. října a Ke Splavu, za obytnými domy na ulici Nad Stadionem a na začátku sídliště Slezská ve vnitrobloku ulic V. Závady, J. Kavky a Pekařská. Vznikat ale mohou i na dalších plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města, o které projeví lidé zájem.

Minizahrádky ve formě vyvýšených záhonů ve čtvercové a obdélníkové variantě budou vyrobeny ze dřeva a budou naplněny zeminou. Občané si je budou moci od města pronajmout. Čtvercovou o rozměrech jeden krát jeden metr s výškou přes půl metru za 400 korun na rok a obdélníkovou o rozměru jeden krát dva metry za 800 korun na rok.

S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Jednou z podmínek pro umístění minizahrádky v bezprostřední blízkosti obytných domů, téměř pod jeho okny, je souhlas nadpoloviční většiny obyvatel domu nebo společenství vlastníků bytových jednotek.

„K minizahrádkám na sídlištích se mohou někteří stavět skepticky. Nicméně věřím, že lidé z bytových domů uvítají možnost vypěstovat si pod okny vlastní zeleninu nebo květiny. Navíc si troufám říct, že spojíme příjemné s užitečným. Zahradničení spojuje lidi, věřím, že kromě zdravých a voňavých výpěstků bude možné pěstovat i vřelé sousedské vztahy, které spolu s upraveným okolím přispívají ke spokojenějšímu bydlení. A minizahrádky jistě přispějí i ke kultivaci veřejného prostoru a pomohou proměnit nevlídné a neosobní vnitrobloky a dvorky v příjemný prostor lákající k relaxaci i setkávání,“ řekl náměstek primátora Radovan Hořínek s tím, že na výrobu a instalaci minizahrádek, včetně dovozu zeminy, je vyčleněno v rozpočtu 300 000 korun, což znamená, že po městě může být nainstalováno až šedesát čtvercových minizahrádek.

Zájemci o minizahrádky se mohou již nyní obrátit na odbor správy obecního majetku, kde jim sdělí vše potřebné a pomohou jim v této věci s vyřízením potřebných podkladů.