Mladým Evropanům se u nás líbí

Archiv

MM F-M, Petr Pavelka

1. 8. 2018

„Letos se našeho kempu zúčastnili kromě Čechů také Němci, Italové, Španělé, Rusové i pět mladých lidí s handicapem a jejich dvěma vedoucími, takže nás bylo celkem kolem padesáti účastníků. Letošní projekt nesl název „Off the couch“ – „Pohni s sebou“ a jeho cílem bylo vést mladé lidi k zamyšlení nad předsudky a pomáhat tyto předsudky a stereotypy překonávat,“ sdělila Marta Michaláková, která znovu svou partu zavedla i k nám do Frýdku-Místku. Při návštěvě města absolvovali mladí Evropané nejdříve ve smíšených skupinách fotorallye, během níž plnili různé úkoly – zapojení místní komunity do nazpívání a natočení videa Okolo Frýdku cestička, různé fotografování s místními lidmi, hledání zajímavých objektů ve městě a podobně. „Každá země si připravila hry pro děti z nízkoprahových organizací Nezbeda a Pramínek, kde si i ony vyzkoušely angličtinu, a nemohla chybět návštěva aquaparku, vzhledem k počasí toho vnitřního. Bylo příjemné znovu vidět, jak přátelskou atmosféru umí tento národnostně smíšený kolektiv vždy vytvořit, že neměli žádný problém se zapojením handicapovaných dětí do programu. A těší mě zpětné ohlasy, že dle vyhodnocení byli naopak všichni spokojeni, že mohli poznat život těchto lidí z jiné strany a že návštěvu Frýdku-Místku někteří vyhodnotili jako nejlepší zážitek z campu,“ potěšilo Pavla Machalu, náměstka primátora, kterému účastníci na Olešné předvedli, jak se umí bavit.

Jak už to při takových akcích bývá, při odjezdu téměř všichni brečeli, neměli se vůbec k odjezdu a chtěli zůstat ještě aspoň týden. Už stačila dorazit i písemná poděkování za organizaci a skvělé zážitky, mezi nimiž nechybělo ani horolezení a návštěva Prahy.

Letos byl camp podpořen nejen Statutárním městem Frýdek-Místek, ale projekt vznikl také za podpory Nadačního příspěvku Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.