NA NÁROŽÍ VZNIKÁ MĚSTSKÝ PARČÍK

Jana Musálková Jeckelová

2. 11. 2023

Začala proměna „Nároží“ na tř. Tomáše Garriguea Masaryka ve Frýdku. Na místě u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM), které vybrali občané v rámci druhého ročníku participativního projektu ZAPOJ F-M 2023, vzniká městský parčík.

Nevyužité „Nároží“ na třídě Tomáše Garriguea Masaryka ve Frýdku ožije. Frýdecko-místecká radnice začala místo zvelebovat podle pravidel participativního projektu, ve kterém spolurozhodují občané. Cílem je dosud opomíjené zákoutí esteticky pozvednout a zajistit jeho smysluplné využití.

„To, jak na člověka působí estetika veřejného prostoru, ovlivňuje jeho vnímání města jako celku. Nároží je frekventovaným místem a sousedí s městskou památkovou zónou. Chceme toto opomíjené místo, kterému chybí nárožní dům, estetizovat a zároveň v něm zachovat stávající pěší trasy a nabídnout kolemjdoucím možnost zastavení či posezení,“ sdělil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a zemědělství a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

V rámci příprav byl klíčový březnový plánovací den, kdy občané v hojném počtu přišli na „Nároží“ představit své nápady. Nejčastěji zmiňovali doplnění zeleně, odstranění nevzhledných betonových ploch nebo instalaci vodního prvku.  

„Ze všech nápadů, tipů a záměrů nakonec vykrystalizovala tato podoba tzv. Nároží. Městský parčík bude podle finálního návrhu architekta Ondřeje Zdvomky složen ze tří částí. Lidé si je mohou představit jako ostrůvky obehnány keři. Na travnaté ostrůvky umístíme mlžítko k osvěžení a strom, který poskytne stín. Návštěvníci se budou moci posadit na lavičky pod kovovou pergolou, kterou obrostou popínavé rostliny,“ uvedla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

„Velmi příjemným osvěžením bylo zapojení dětí, které do přípravy projektu přinesly další kreativní nápady. Přímo na místo dorazily třídy ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkoly Frýdek Místek a děti graficky znázorňovaly své představy. Zapojila se také Základní umělecká škola Frýdek-Místek, která dodala „leporelo námětů,“ prozradil člen participativního týmu, architekt Tomáš Čech, který v rámci projektu ZAPOJ F-M připravuje a zastřešuje zapojení občanů a spolupráci s nimi.

Po plánovacím dni tým spustil ještě elektronické dotazníky, do kterých mohli přispět ti, kteří se na plánovací den osobně nedostavili. Došlo také k jednání s vlastníkem sousedního domu a k přípravě finálního architektonického návrhu, ten byl opět představen veřejnosti.

Na proměnu lokality město vyčlenilo milion korun a práce v režii městských technických služeb mají být hotovy v prosinci letošního roku.

V roce 2022 občané vybrali ke zvelebení oblíbené výletní místo Zátiší na okraji lesa, jehož zdařilou proměnu realizovaly také TS a.s.

Tým participativního rozpočtu zároveň připravuje další ročník ZAPOJ F-M 2024. Občané i v tomto ročníku budou mít opět možnost navrhovat místa vhodná k proměně a následně konkrétní podněty pro vybranou lokalitu.

Autor vizualizací: Studio Rasterix