Nabídka nebytových prostor k pronájmu v I.NP objektu č.p. 647, ul. Kostikovo náměstí

Archiv

MM F-M

28. 4. 2022

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor Kostikovo náměstí 647“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 18. 05. 2022 do 17.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 17.05.2022).

Doporučená cena nájemného pro tento prostor činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Tereza Mücková.