NAVÝŠENÍ ZÁLOH NA SLUŽBY OBECNÍCH BYTŮ (MIMO DISTEP)

Linda Holubová Blažková

28. 11. 2022

Odbor správy obecního majetku informuje:

Kvůli situaci s vysokými cenami energií na trhu a vzhledem k požadavkům energetických společností budou postupně navyšovány zálohy na poskytované služby spojené s nájmem obecních bytů (voda, teplo a el. energie ).

Od ledna 2023 budou navýšeny zálohy na teplo v domech se společnou kotelnou pro všechny byty v domě v lokalitách na ulici Na Vyhlídce, Těšínská a Zámecká. Během prosince 2022 obdrží nájemci, kterých se změna týká, evidenční list s upravenou výší záloh.

K tomuto kroku přistupujeme, abychom předešli problémům s vysokými doplatky za služby na konci zúčtovacího období.