NIŽŠÍ ZADLUŽENÍ, INVESTICE DO ŠKOL a další témata v rozhovoru s primátorem PETREM KORČEM

Jana Musálková Jeckelová

24. 6. 2022

Městu se podařilo snížit zadlužení, buduje rovné podmínky ve školách, a do sportu, kultury a sociální oblasti dalo historicky nejvyšší dotace. Tato a další témata zazněla v pořadu TV Polar Host dne. Moderátorka Renáta Eleonora Orlíková pozvala primátora Frýdku-Místku Petra Korče (Naše Město F-M).

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Frýdek-Místek investuje do školství, podporuje sport, kulturu a sociální oblast a novému vedení se podařilo snížit zadlužení města. Velkým tématem ve městě je dětské oddělení v nemocnici. I na to se budu ptát primátora Petra Korče. Dobrý den, vítejte.

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primátore, město investuje, jak už tady padlo, do školství. Jako vedení chcete sjednotit podmínky pro vzdělávání napříč celým městským projektům. Jejich hodně, zmiňte ty nejzásadnější, největší. A proč vlastně probíhají?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Naším cílem je nejprve technicky nastavit ty podmínky stejně pro všechny školy, aby měly opravdu všechny děti, dvě tělocvičny atd., ale zároveň nám jde o to, aby ta výuka byla kvalitní a moderní. Tady jsme připravili rozpočtové rezervy na velké investice, kde chceme použít evropské peníze například ve výuce v 3D technologiích, nejenom představení té 3D technologie, ale opravdu výuku. Pro mě, pokud něco má smysl, tak mimo ty klasické investice, že máte kanalizace, cesty atd., tak investice do našich dětí a do vzdělávání je ta nejlepší, která se nám bude dlouhodobě vracet.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na to navazují určitě i projekty nebo peníze, které vkládáte do kultury a do sportu. Celkově, do těch organizací, kolik jde ročně pod vaším vedením peněz?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: V loňském roce to bylo poprvé přes 100 milionů korun. Překonali jsme tuto hranici. Samozřejmě, snažíme se podporovat všechny sportovní kluby. Jsem rád, že město ožilo a všechny velké tradiční, kulturní akce nyní běží v tom městě. Začali jsme folklorním festivalem, proběhl Sweetsen fest, který už překonal milion v té benefici. Čeká nás FM City Fest, to všechno běží a jsem rád, že se takto ty peníze daří navyšovat. Možná, že bude dobré pak zmínit i v dalších otázkách, že na druhé straně se nám daří i zvyšovat investice, které ve městě jsou historicky nejvyšší za posledních pět let a jsou víc než čtvrt miliardy, konkrétně dvě stě sedmdesát šest milionů. Dokončili jsme v podstatě 99% kanalizace v okrajových částech. Děláme tam teď nové cesty. Jsou spousty investic, které občané vidí po mnoha letech v konečné opravě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Nicméně, říkáte, že necelé dva roky jste primátorem, to asi byly projekty, které byly připravené v minulosti?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Jsou to i ty projekty, samozřejmě, že ten zásobník je dlouhý. Těch projektů je hodně. Důležité je to, že je možné je realizovat a často se nás ptají lidí, jak je to možné, že na jedné straně nezdražuje ten nájmy v bytech městských, držíte dotovanou dopravu zdarma pro občany investujete do odpadového hospodářství a můžete takto investovat do sportu a zároveň vám rostou investice a ještě klesá o něco zadlužení. Tak ta otázka je jednoduchá, dobře hospodaříme. Já si myslím, že tady je třeba zmínit pár věcí, které se nám opravdu povedly. Dlouho před vznikem konfliktu jsme stáhli víc než padesát milionů korun ze Sberbank. Zavedli jsme nové nástroje, kterými ty peníze, které máme na investice, krátkodobě investujeme. Za pár měsíců už to přineslo nějakých pět milionů korun. Slučujeme odbory, čili šetříme nějaké provozní náklady. To si myslím, že nejvíce ocení občané.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Kdy konkrétní můžete říkat třeba, když jste sloučili některé odbory tak, jak jste snížili třeba vy, konkrétně na úřadě ty provozní náklady?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Zatím jsou to jednotky pracovníků. Nicméně, když jsem hovořil o tom, že myslím strategicky, tak si myslím, že je mnoho věcí, které jdou dělat na úřadě efektivněji. Samozřejmě jsou tam velice schopní lidé, jejichž práce si vážím, a ty budeme chtít, aby na úřadě zůstali. Ale kombinovat všechny ty tři věci, zachovat investice, to je naprosto zásadní. Funkční kanalizace, funkční cesty, investice do vzdělávání, myslet na občany, aby opravdu jim nerostly náklady, protože dneska všichni víme, jak je to náročné s růstem energií a zároveň hledat úspory v chodu toho úřadu. To všechno musí jít ruku v ruce. Pak to město má šanci, že bude fungovat a že bude mít nějakou dlouhodobou strategii a může vymýšlet projekty, kterými třeba právě v té soběstačnosti bude excelovat. My jako město jsme teďka zapojili městské společnosti do projektu, kde chceme zpracovat plastový odpad, který už není kde skládkovat, nikdo o něho nemá zájem. Zároveň víme, jak rostou náklady na energie. Chceme z něho vyrábět zdroj tepla, pyrolýzou, čili ekologicky. Nebude se to spalovat, nebude se to skládkovat a vracet potom to teplo do města, do městských bytových domů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Když jste přeskočil na tohle téma, kdy budete tímto způsobem ve Frýdku-Místku vytápět?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: My máme za sebou první zdařilé pokusy, už teda opravdu s reálným odpadem ve spolupráci s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou. Máme vysokou efektivitu a teď to bude opravdu na tom, jak budou městské společnosti schopné v těch následujících měsících a letech investovat a opravdu zvětšovat to množství toho odpadu, který takhle budeme zpracovávat a vracet ho do toho oběhu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mluvíte o letech, to znamená kolik?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Příští volební období bude tím, pokud budeme mít tu šanci to realizovat, tak se do toho pustíme s plnou vervou. Cílem je maximálně snižovat náklady občanům a získat pro to město soběstačnost.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Určitě to máte teda vyčíslené, o kolik se sníží tím pádem náklady?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Tady jako vyčíslení je o tom, že je to opravdu přímá úměra, kolik se nám podaří zpracovat. Máme nějaké průzkumy toho, čili ta pyrolýzní jednotka podle toho, jak bude velká, tak když se za pět let dostaneme, nebo v horizontu třeba let se dostaneme na to, že opravdu zpracujeme všechno, ty efekty budou opravdu velké. Já bych tady nechtěl říkat konkrétní čísla, protože to je opravdu velmi progresivní projekt a myslím si, že nejenom Frýdek-Místek, ale všechna ostatní města, kraje i republika, všichni hledí tímto směrem a snaží se maximálně využít všechny zdroje, které je možné recyklovat a vrátit zpátky do toho oběhu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pojďme si také říct něco o zadluženosti. Už tady padlo z vašich úst, že se vám podařilo snížit zadluženost. O kolik a jakým způsobem?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Podařilo se nám snížit teďka zadluženost pod dvě stě milionů. To se týká loňského roku a pokud jsem se teďka díval na aktuální čísla, ještě jsme někde přes sto sedmdesát milionů. Takže ten trend toho snižování tady je a já mám hlavně radost, že to není na úkor něčeho. Znovu zopakuji, že nesnižujeme to zadlužení na úkor investic nebo občanů. Daří se nám to tím, že opravdu máme ve vedení lidi, například jeden člověk, můj kolega Jiří Kaiser má zároveň investice a zároveň finance a myslím si, že to jsou ty dva pilíře, které pokud fungují správně, daří se tyhle ty věci takhle realizovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: V letošním roce velké téma ve Frýdku-Místku je, dá se říct, možná až katastrofický scénář rozpadu dětského oddělení v nemocnici. Může do tohoto problému město nějak zasáhnout, případně pomoct?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: My jako město jsme připraveni pomoct maximálně. Nabídli jsme bydlení novým lékařům. Samozřejmě, že ta situace, kdy se vedení nemocnice nepodařilo zabránit odchodu šesti, respektive sedmi lékařů, je velmi nemilá. Vyvolalo to obrovskou reakci mezi občany. Já sám si nedovedu představit, že ta situace, kdy opravdu všechny děti v té obrovské spádové oblasti nemají tu prvotní péči hned ve Frýdku-Místku nebo neví, které děti mají, jakou péči je nepřijatelná. Samozřejmě já jako primátor se budu snažit všemi možnými způsoby napomoci tomu, aby kraj, který je zřizovatelem nemocnice, dosáhl toho, že to oddělení bude plně funkční a rodiče budou vědět, co se svými dětmi a nebudou muset jezdit do Ostravy, do Jičína nebo do jiných měst.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velkou věcí je také otevření části obchvatu k 30. červnu. Jak to pomůže městu?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Obrovsky. To je věc, na kterou my čekáme víc než čtvrt století a průtah, který vedl městem, je to nejhorší dědictví, které jsme mohli získat. Nyní se opravdu blýská na lepší časy. Na konci června, bude spuštěna první část z Ostravy na Beskydy. Po prázdninách se napojí i ta přípojka od Olomouce, od Jičína a věřím, že do konce roku bude i obchvat celý spuštěn, což bude obrovská změna pro město. My samozřejmě už teď velmi, velmi vážně diskutujeme o tom, jak hlavně ten průtah vrátit občanům, zachovat jeho obslužnost. Čili nebudeme ho nějak zužovat, ale chceme tam udělat spousty změn, aby se dalo přes ten obchvat přejít, aby se dalo vyjet z některých ulic, ze kterých se nedalo odbočit od polikliniky na Frýdek třeba. Opravdu vrátit ty ulice lidem a zamezit tomu, aby jakýkoliv tranzit vjížděl do toho města, opravdu ho odklonit a všechny auta, které jedou z Polska do Rakouska nebo naopak, aby opravdu to město míjely. Takže od toho si velice slibuju a je tam spousty projektů investičních, které navazují, revitalizace, výstavba nového kulturního centra, které do budoucna skýtají velký potenciál pro město.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S dopravou souvisí i také parkování. Pane primátore, velmi krátce, co chystáte v oblasti parkovacích míst?

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Pokud to dopadne v příštím volebním období, nová parkovací místa, která už projekčně se připravují ve spojení s revitalizací Sezanských areálů. Ale první krok už jsme se rozhodli udělat teď a rozdělit město do tří parkovacích zón tak, abychom šli tím směrem jako celá vyspělá Evropa a umožnili lidem, kteří přijdou do centra, opravdu najít místo. Takže ty nejlukrativnější místa budou o malinko dražší. Ty, kde se dá parkovat celý den, budou levnější. Ale každopádně pořád Frýdek-Místek zůstává městem, kde to parkování bude nejlevnější skoro v celém Moravskoslezském kraji, ale ten trend je jasný.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Děkuji Vám za rozhovor.

Petr Korč (NAŠE MĚSTO F-M), primátor Frýdku-Místku: Děkuji za pozvání. Na shledanou.