NOVÁ ČÁST HŘBITOVA KOMPLETNĚ V PROVOZU

Jana Musálková Jeckelová

1. 4. 2023

1. dubna 2023 vstoupil v platnost nový Řád veřejných pohřebišť. Tímto dnem byl současně oficiálně zahájen provoz nové části frýdeckého hřbitova a občané mohou začít uzavírat smlouvy o nájmu hrobového místa včetně míst v kolumbáriích.

V rámci dokončené I. etapy investiční akce „Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku“ došlo k rozšíření frýdeckého hřbitova o nové pozemky. Dále byla na nové ploše hřbitova realizována dvě kolumbária, tj. hřebínkové kolumbárium ve skupině N13 a kruhové kolumbárium ve skupině N17.

Pokud jsou zájemci o pronájem schránky v kolumbáriu již evidováni v kanceláři hrobové matriky, doporučujeme vyčkat na výzvu hrobové matriky k uzavření smlouvy o nájmu schránky v kolumbáriu.

Řád veřejných pohřebišť je po celou dobu jeho platnosti k dispozici na úředních deskách hřbitovů, a dále jej lze nalézt na https://www.frydekmistek.cz/o-meste/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/hrbitovy-a-valecne hroby/.

Řád veřejných pohřebišť mimo jiné vymezuje provozní dobu pohřebišť, stanoví tlecí dobu pro jednotlivá pohřebiště a rozsah poskytovaných služeb na pohřebištích, definuje práva a povinnosti nájemců hrobových míst, povinnosti návštěvníků pohřebišť, dále stanoví povinnosti provozovatele a správce veřejných pohřebišť.