NOVÁ PRAVIDLA NA CYKLOSTEZCE

Jana Musálková Jeckelová

4. 8. 2022

Na městské cyklostezce platí nová pravidla. Chodcům i cyklistům patří vždy pravý okraj cyklostezky ve směru jízdy nebo chůze. Město trasu doplní o nové značení.

Cyklisté a chodci využívající cyklostezku od centrálního hřbitova po ulici Pod Puklí by měli zbystřit. Frekventovaná trasa je totiž podle nových předpisů považována za „společnou cyklostezku pro chodce i cyklisty“ a platí na ní jiná pravidla. Lidé by se vždy měli držet pravého okraje chodníku, ať už jedou na kole nebo jdou pěšky.

„Původně byly některé úseky cyklostezky budovány jako dělená cyklostezka, tzn., že pro každou skupinu uživatelů – chodce a cyklisty – byla vyčleněna vždy jinak barevná polovina chodníku. To už neplatí. Toto rozdělení nebylo šťastné a vedlo k problémům při řešení přestupků a kolizí mezi cyklisty a chodci,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Leonard Varga (Piráti).

Barevně dělené úseky cyklostezky zůstávají takto odlišené i nadále, jelikož výměna dlažby by byla finančně nákladná. Město však nechalo zakrýt původní piktogramy a chystá další značení.

„Abychom zdůraznili skutečnost, že i tato část cyklostezky je společnou cyklostezkou pro cyklisty i chodce, doplníme pro každý směr jízdy nebo chůze piktogram se šipkou ve směru jízdy či chůze a symbol chodce a cyklisty,“ dodal náměstek primátora Leonard Varga.

Nové piktogramy na cyklostezce mají být doplněny během srpna.