NOVÉ NÁDOBY NA ODPAD SE UŽ ROZVÁŽÍ K RODINNÝM DOMŮM

René Stejskal

13. 11. 2023

Město letos zakoupilo 4500 žlutých nádob na plasty a 500 na bioodpad, které jsou v těchto dnech postupně umisťovány k rodinným domům ve městě a v jeho okrajových částech. Občané by je zatím neměli plnit nebo na ně umisťovat čipy. Budou upozorněni, kdy začne jejich svoz. Ty začnou v průběhu ledna 2024.

„Snažíme se tímto způsobem zmenšit objem netříděného odpadu. Město díky tomu méně platí za skládkování odpadu. Proto nemusíme občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad, přestože ceny služeb stoupají a jiná města ke zvýšení poplatku přistoupila,“ zdůraznil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

U domů budou dvě nádoby a frýdecká skládka je bude svážet ve 14denním harmonogramu. Ušetří se tak za dopravu. Tento krok také souvisí se snahou nezvyšovat obyvatelům města platbu za odpad.