NOVELA K ZÁKONU O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Linda Holubová Blažková

15. 1. 2024

Upozorňujeme občany města, že od 1.1.2024 došlo k novele zákona o dani z nemovitých věcí.

Správu daně z nemovitých věcí vykonává finanční úřad. Pro občany města správu vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek, tel. 558 605 111.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí změny, které platí již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona nic řešit, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budou poplatníci muset podat dodatečné daňové přiznání do 31.1.2024 na výše uvedený finanční úřad.

Bližší informace ohledně podávání daňového přiznání naleznete na internetových stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/zkontrolujte-si-jestli-nemate-povinnost-podat-priznani-dnv-2024