NOVODVORŠTÍ A SKALIČTÍ SE MOHOU NAPOJIT NA NOVÝ VODOVOD

Jana Musálková Jeckelová

23. 6. 2022

Ve Skalici a na Panských Nových Dvorech město loni dokončilo výstavbu vodovodního řadu. Vodovod postavilo na základě žádostí občanů z daných lokalit. Na tuto investiční akci byly využity dotace a podmínkou je, aby se na vodovodní řad napojilo co nejvíce občanů.

Letecký pohled na Skalici u Frýdku-Místku

„Vybudování vodovodního řadu jsme vyšli vstříc občanům. Pravdou je, že v důsledku klimatických změn ubývá vody a dříve nebo později budou mít problémy obyvatelé, kteří čerpají vodu ze studní. Je ale třeba, aby se obyvatelé během letošního roku na vodovodní řad napojili,“ připomenul náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M). V opačném případě by město přišlo o část dotace.

„Občané, kteří se napojí na tento vodovod, získají dotaci na zřízení přípojky. Ta činí sto procent uznatelných nákladů, maximálně 20 tisíc korun,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Kajzar.

Občané ze Skalice-Baščice a Panských Nových Dvorů by se měli napojit nejpozději do 31. října letošního roku, avšak samotnému provedení vodovodní přípojky předchází administrativní proces, jako je povolení stavby ve formě územního souhlasu a rozhodnutí. Takže připojení je třeba začít vyřizovat již nyní.

KONTAKT: v případě zájmu o napojení by měli občané informovat pracovnice magistrátu: Marcelu Smužovou, tel: 558 609 445; e-mail: smuzova.marcela@frydekmistek.cz nebo Pavlu Lapišovou, tel: 558 609 490, 778 475 260; e-mail: lapisova.pavla@frydekmistek.cz, které sdělí podmínky pro připojení na vodovod z hlediska vlastníka.