NOVÝ VÝTAH JIŽ SLOUŽÍ OBYVATELŮM MĚSTSKÉHO DOMU

René Stejskal

10. 5. 2023

V bytovém domě v Malém Koloredově 811 se nachází 130 bytů a 55 nebytových prostor. Vlastníkem objektu je město Frýdek-Místek.

„V tomto domě stejně jako v dalších objektech města provádíme pravidelnou údržbu všech technických zařízení. V domě v Malém Koloredově slouží nájemníkům čtyři výtahy, z nichž tři jsme vyměnili v minulých letech. U posledního končila životnost, měl nevyhovující technický stav a také již nevyhovoval současným normám. Navíc byl poruchový a náklady na jeho opravu byly značně vysoké,“ konstatoval náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Město proto vypsalo výběrové řízení na modernizaci tohoto výtahu, který je určen pro přepravu osmi osob. Vítězná firma se pustila do práce poslední únorový den. Demontovala celé původní zařízení, nainstalovala novou výtahovou kabinu, nový výtahový stroj, vodítka, lana a elektroinstalaci. Vyměnila také výtahové dveře v každém patře. Práce dokončila v řádném termínu 21. dubna. Po kolaudaci výtah již slouží obyvatelům.

„Nový výtah v budově, kterou vlastní město, přinese obyvatelům vyšší komfort, protože starý výtah byl značně poruchový. Postupně investujeme do městského majetku a zlepšujeme jeho stav. Dá se říct, že vybrané nájemné vracíme do budov ve formě oprav a modernizací,“ potvrdil náměstek primátora Radovan Hořínek. Celkové náklady činily 1,64 mil. Kč včetně DPH.

„Pokud jde konkrétně o tento bytový dům, přichází nám podněty jak ke zlepšení úrovně bydlení, tak k odstranění negativních jevů s tímto domem souvisejících. Novým výtahem to tedy nekončí. Připravujeme komplexní řešení s cílem zvýšit kvalitu bydlení i bezpečnost nájemníků a uživatelů nebytových prostor v tomto domě,“ doplnil Radovan Hořínek.