OBČANÉ SI MOHOU PODAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA TEPLO

René Stejskal

22. 9. 2022

O jednorázový příspěvek ve výši 4500 korun na úhradu nákladů za teplo, který byl schválen vládou, si mohou požádat občané u držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Ve Frýdku-Místku je držitelem licence společnost DISTEP a.s.

Na příspěvek mají nárok domácnosti v rodinném domě a v bytě, a to vždy jedna domácnost nebo jeden byt.  Podmínkou je, že domácnost měla sjednanou dodávku tepelné energie do 30. září 2022. Rozhodným dnem, od kterého držitel licence zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství, je 1. únor 2023.

Zákazníci v teplárenství podají písemnou žádost společnosti DISTEP do 30. listopadu 2022. Vzor žádosti o zohlednění příspěvku na teplo dle přílohy č. 3 k Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. je k dispozici na webové stránce DISTEPu: https://www.distep.cz/aktuality/499-informace-k-uspornemu-tarifu-prispevek-na-teplo

Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit do 30. listopadu 2022 následujícím způsobem:
– datovou schránkou (2yfdqnk) nebo
– v listinné podobě na adresu společnosti DISTEP a.s.
  (Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek)