OBČANÉ SI PŘEJÍ PARKOVACÍ DOMY I ÚPRAVY KOMUNIKACÍ

René Stejskal

6. 3. 2023

Sídliště Riviéra čeká postupná revitalizace, kde město bude řešit i nedostatek parkovacích míst. Přesto vedení města vyzvalo občany, aby poslali návrhy, kde by bylo možné zřídit nová parkovací místa. Lidé navrhli nová parkovací místa také na dalších místech ve městě. Často své návrhy doplnili zákresy do map anebo navrhli technická a stavební řešení.

Parkovací dům místo kina

„Nejvíce lidí si přálo zřídit parkovací dům nebo parkovací místa namísto kina Petra Bezruče nebo v jeho těsném sousedství. Hodně připomínek se týkalo parkování v ulici 28. října a osobně se mi líbí nápad se zatravněnými dlaždicemi, které by umožňovaly šikmé parkování v této ulici,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M). 

Část respondentů navrhovala, ať se kino Petra Bezruče přestaví na parkovací dům, další si myslí, že by patrové parkoviště mohlo vzniknout v jeho sousedství. Občané by si představovali parkovací místa také namísto náměstíčka nebo další by mohla přibýt rozšířením parkoviště pod kinem. Další parkovací domy si přáli u Ještěru, u věžového domu v Komenského ulici a také v ulici ČSA.

Úpravy ulice 28. října

Ulici 28. října by vylepšili šikmým nebo kolmým parkováním, někteří by za obrubník přidali parkovací dlaždice, jak je tomu v jiných městech. Přejí si také úpravy u restaurace Golf, využití bývalého dopravního hřiště a plochy u skautského střediska. Osm lidí si přeje využít plochu po Slezanu 03, jenže parcela nepatří městu a vlastník na ní chce stavět bytové domy, kde zřídí i parkování pro rezidenty. Několik konkrétních návrhů se týká ulic Beskydské, Mozartovy, Josefa Suka, 1. máje, F. Linharta, Janáčkovy zezadu, F. Čejky, Josefa Lady a nevyužité asfaltové plochy poblíž ulice Václava Talicha. Pozornosti neušlo ani policejní parkoviště, které bývá poloprázdné. Občanům by se líbilo, kdyby jej mohli využívat od 17 hodin do sedmé hodiny ranní.   

Řešení pro Koloredov

Lidé v anketě upozorňovali na nedostatek parkovacích míst i v dalších částech města. Například by postavili parkoviště na Malém Koloredově v místě bývalé herny nebo sportbaru Krokodýl, také na ploše za hotelovými domy.

Zajímavým nápadem je zřídit na Hlavní třídě zastávku se zálivem a zrušit méně využívané stanoviště, na které by se rozšířilo stávající parkoviště.

Ve Frýdku se návrhy týkaly ulic Jana Čapka, Tyrše, Dobrovského, Purkyněho, Lískovecké, Puškinovy, K Hájku a lokality u frýdeckého kulturního domu. Parkovací dům by si respondenti představovali v místě parkoviště u Kauflandu.

„Děkuji všem, kteří poslali své návrhy. Postupně je s odborem dopravy všechny podrobně prostudujeme a vyhodnotíme. Osobně se půjdeme na tato místa podívat. Některá řešení jsou schůdná a po menších úpravách proveditelná, jiná by si vyžádala větší investice. Situaci s parkováním ve městě chceme výrazně zlepšit, takže v rozpočtu budeme počítat i s těmito výdaji“, uvedl náměstek primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M)