OBYVATELÉ ROZHODNOU O VZHLEDU MÍSTECKÝCH PANELÁKŮ

Jana Musálková Jeckelová

18. 3. 2024

Frýdecko-místečtí mohou ovlivnit budoucí podobu věžových domů v ulici M. Majerové. Společnost Heimstaden k rozhodnutí o finální barevné podobě fasád přizývá veřejnost. 

Obyvatelé Frýdku-Místku mohou ovlivnit vzhled fasád věžových domů. Vlastník, společnost Heimstaden, se dohodl se statutárním městem a vyzývá veřejnost k hlasování v anketě o budoucí podobě „paneláků“ v ulici M. Majerové v Místku.

„Podoba města jako celku je pro nás velmi důležitá, stejně jako jeho další rozvoj. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme zřídili pozici hlavního městského architekta,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Vlastník Heimstaden ve spolupráci s městem navrhl dvě varianty řešení fasády, o které mohou lidé hlasovat na facebookovém profilu společnosti, a to od pondělí 18. 3. do pátku 22. 3. Společnost následně zrealizuje fasádu podle toho, který návrh dostane nejvíce lajků.

„Pro volbu barevnosti panelových domů doporučuji, aby řešení respektovalo původní tektoniku a strukturu fasády. Výběr barev nesmí být příliš rozsáhlý – maximálně dvě nebo tři barvy pro jeden celek v závislosti na složitosti členění fasády. Je vhodné jasně definovat parter, zbytek v jemných světlých odstínech,“ vysvětlila hlavní architektka města Lucie Šidlová.

„Vítáme toto řešení. Jsme rádi, že se na nás obracejí majitelé obytných domů i historických staveb. Vždy jim budeme nápomocni. Je naším společným zájmem, aby budovy měly důstojný vzhled. Oceníme, když si vlastníci nemovitostí, společenství vlastníků jednotek budou koordinovat budoucí podobu rekonstrukcí. Vítáme tedy veřejné hlasování jako v tomto případě, kdy se navíc mohou zapojit samotní občané a obyvatelé domů,“ dodal primátor Petr Korč.

Věžák v ulici M. Majerové čeká výměna celého opláštění, oprava střechy i balkónů. Náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 70 milionů korun. V následujících letech čeká stejný proces i obdobný dům ve vlastnictví stejné společnosti v ulici ČSA, který získá tutéž vítěznou variantu rozložení barevných ploch na fasádě (přičemž dominantní barva může být jiná).