OPRAVA KOMUNIKACE COLLO-LOUKY

René Stejskal

29. 9. 2022

Na komunikaci Collo-louky v Místku začala 29. září oprava povrchu. Nejdříve budou opraveny uliční vpusti, 5. 10. začne frézování povrchu. V týdnu od 10. října následuje pokládka nového povrchu.

Všechny práce se konají za provozu, přesto doporučujeme řidičům použít komunikace vybudované v rámci obchvatu (nová okružní křižovatka u Olešné, ul. 17. listopadu, Kvapilova, Příborská).