OPRAVY KOMUNKACÍ: LEPÍME PRVNÍ „ZIMNÍ“ VÝTLUKY

Jana Musálková Jeckelová

30. 1. 2024

„První pomoc“ komunikacím v náročném zimním období poskytují na konci ledna technické služby. Výtluky, které v silnicích vznikly vlivem počasí a zátěže, lepí studenou obalovanou asfaltovou směsí.

Do opravy výtluků ve frýdecko-místeckých silnicích ve vlastnictví města se pustily čety z technických služeb. Do děr umisťují studenou obalovanou asfaltovou směs. Hlavní celoplošné opravy přijdou na řadu až po zimním období.

„Už během zimy je nezbytné díry neodkladně zalepit, a to z důvodu, abychom předcházeli ničení vozidel. Počítáme s tím, že po zimě dojde k druhé fázi, k zásadnějším opravám, které v zimě nelze provést kvůli zavřeným obalovnám, vyrábějícím teplou obalovanou směs,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu a silniční hospodářství Miroslav Bártek (Naše Město F-M).

Prvotní opravy výtluků jsou tedy provizorní, ale ne zbytečné. Naopak jde o snahu řešit problém okamžitě, a to jediným dostupným způsobem opravy v daném období.

Obyvatelé mohou pracovníky TS a.s. aktuálně potkat v ulicích Střelniční, Frýdlantské, Na Poříčí, Nádražní, na třídě T. G. Masaryka, v ulicích Politických obětí, E. Krásnohorské, Míru, Dlouhé a Olbrachtově. Menší výtluky opravují ručně, větší strojově.

PLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ NAPLÁNUJEME PO ZIMNÍM OBDOBÍ

Jakmile skončí zima, dojde ještě k jednomu kolečku oprav výmolů studenou směsí. Tím město zajistí sjízdnost silnic. Řádné celoplošné opravy nastávají po spuštění provozu obaloven, což bývá na začátku dubna.

„Zimní provizorní opravy vyjdou paradoxně levněji, než kdybychom museli výtluk pouze pro výstrahu označit a umístit u něj dopravní značky. Do doby řádné opravy na jaře bychom místo neustále kontrolovali a případně doplňovali značení,“ dodal za TS a.s. Michal Rylko.

Další čety zaměstnanců souběžně opravují dlažbu. Jde například o úpravu vpustí, propadlé dlažby a snížení obrub v ulici Malý Koloredov, Na Aleji a J. K. Tyla. Zároveň dochází k odstraňování závad zjištěných na lávkách a propustcích na celém území města.  

Po zimním období město vyhodnotí stav komunikací, i za přispění podnětů občanů, a vytvoří seznam nezbytných celoplošných oprav.