P. SALAMON: ROZHOVOR S PRIMÁTOREM P. KORČEM

Jana Musálková Jeckelová

22. 11. 2023

Autor rozhovoru Petr Salamon bojuje s duševní poruchou, ale nevzdává se. Chce být novinářem, má vystudovanou žurnalistiku, rozhodl se založit komunitní web Co se děje ve Frýdku-Místku, chce zkrátka ukázat, že i lidé s duševní poruchou mohou dělat něco prospěšného. Když oslovil primátora Petra Korče, zda s ním může udělat rozhovor a zda mu pomůžeme zpropagovat jeho aktivity, rádi jsme jej podpořili.

ROZHOVOR, autor P. Salamon:

PRIMÁTOR PETR KORČ: POKUD MÁ BÝT POLITIK DOBRÝ, MUSÍ MÍT NĚJAKOU ZKUŠENOST Z REÁLNÉHO ŽIVOTA

Petr Korč již dlouho se zájmem podporuje kulturní dění v našem městě. Od března 2021 je naším primátorem. Dlouhodobě mu fandím, proto jsem rád, že mi poskytl rozhovor.

Kino Vlast nyní slaví 20 let. Ty jsi v něm v minulosti provozoval filmový klub, jak vnímáš důležitost Nové scény Vlast pro kulturu ve Frýdku-Místku?

Je dobře, že kino Vlast přežilo tvrdé doby, kdy to vypadalo, že tradiční kina zmizí úplně. Ve městech by neměly být jenom multiplexy. Je důležité mít alespoň jedno kvalitní tradiční kino s různorodým doprovodným programem. Mám na mysli třeba filmový klub, výstavy, debaty. Přeji kinu Vlast hezkou budoucnost. Pro mne to bude napořád naše městské kino.

Dříve bývaly dva sály. Jsou nějaké plány pro druhý promítací sál?

Máme v plánu vybudovat ještě jednu scénu, která bude součástí nového multifunkčního kulturního celku vedle bývalého autobusového stanoviště. Kromě výstavby nového sálu s posuvnou elevací, tzn. s možností stupňovitého sezení i získání rovné plochy po zatažení hlediště, kterou ve městě dosud nemáme, opravíme Národní dům a jeho přístavbu a ze staré záložny vznikne galerie. Celek s širokou možností kulturního využití bude mít jednu správu, jedno topení, jedno hlídání. Zázemí tam naleznou i místní spolky, například symfonický orchestr, bude to pro ně domovská scéna. Smyslem je, aby si centrum z velké části peníze na svůj provoz vydělalo a bylo soběstačné, aby bylo atraktivní a jeho prostory si pronajímaly i další subjekty. Aby i město stál jeho provoz co nejméně prostředků.

Nyní působíš v politice, předtím jsi byl hodně aktivní v kultuře. Jak vnímáš rozdíl mezi prací v kultuře a prací politika? Politik možná má větší zodpovědnost, ale zase může více věcí ovlivnit, …

Vnímám pořád stejnou zodpovědnost za to, co dělám. Člověk musí pořád vnímat dopady svých kroků. Nezačal jsem dělat něco jiného, jen jsem vstoupil do nové role. Mám jiné možnosti, možná mnohem větší, abych splnil své přání a pomohl udělat z Frýdku-Místku maximálně zajímavé místo pro život. Ale na druhou stranu je práce na magistrátu mnohem složitější v tom, že nerozhoduji sám, musím se domlouvat se spoustou dalších lidí a institucí. Chci tady být, dokud nenarazím na zeď, že už to nejde dál. Zatím mne to velmi nabíjí, inspiruje a motivuje.

Já mám rád politiky, kteří mají za sebou výraznou práci, a teprve když mají výsledky, pustí se do správy věcí veřejných. Myslíš si, že je důležité, aby do politiky vstupovali lidé jako ty, kteří mají za sebou významnou zkušenost, nějaký významný projekt?

Myslím si, že by to mělo být obecné pravidlo. Pokud má být člověk ve své funkci dobrý, musí mít nějakou zkušenost z reálného života. Myslím si, že politik, který nemá životní zkušenost a hned po škole nastoupí na politickou dráhu, nemůže nikdy rozumět tomu, co se kolem něj děje. Každý politik musí usilovat o to, aby získal moc, ale někteří k tomu přistupují špatně. Moc samotná není tím hlavním cílem, čeho je třeba dosáhnout, je jen prostředkem k tomu, aby politický představitel prosazoval pro něj správné hodnoty. Politik musí být schopný, zkušený, silný, mít tah na branku, ale měl by vše dělat pro to, aby prosadil hodnoty, kterým věří a které si v životě otestoval, ověřil.

K politice mne vedlo to, že jsem se něčemu věnoval, narazil jsem na strop a na magistrátě jsem našel cestu, jak pokračovat v rozvoji svého tématu. Jde mi zejména o Frýdek-Místek. Tady jsem se narodil, vrátil jsem se sem z Prahy, mám tady celou rodinu a chci v pozici primátora dělat politiku tak, abych mohl kdykoliv v budoucnu vyjít do ulic našeho města a s každým se dát do řeči. Nechci, aby pro mne byla politika výtahem. Chci mít pořád vazbu na město, ve kterém žiji. Proto jsem politikem za místní hnutí, nejsem členem žádné velké politické strany.

Jak hodnotíš aktivitu místních občanů? Předpokládám, že město není jen o tom, co dělají politici, ale i o tom, jak aktivní jsou občané.

Čím více bude ve městě lidí, kteří ho mají upřímně rádi, tím lépe pro město. Když se někam přistěhuje velké množství nových obyvatel, tak trvá dlouho, než si získají vztah k místu, než přestane být pouhou noclehárnou při cestě do práce. Mám ale pocit, že Frýdek-Místek žije, že je tady čím dál více patriotů, že je tady čím dál více lidí, kteří mají město rádi, mají k němu vztah a snaží se všechno dělat tak, aby místo bylo dobré k žití. Je to vidět na tom, že v celém kraji, ve všech okresech klesá počet obyvatel a okres Frýdek-Místek je jediný, kde počet místních mírně roste. Město Frýdek-Místek má ještě mírný pokles, ale věřím, že se nám to podaří zvrátit a že počet občanů poroste i tady. Každý z nás může přispět místu, kde žije, nejen politici.

Mně osobně se zdá, že se u nás objevují zajímavé nové iniciativy – Faunapark, Otužilci, aktivity kolem bývalé Národní záložny místecké, dnes budoucí galerii. Taky to tak vnímáš? Vypíchl bys třeba nějaký zajímavý projekt?  

Já nemám rád věci, které se plánují od stolu. Nejefektivnější a nejlepší je vždy podporovat ty aktivity, které vznikají přirozeně odspoda. Takový má být přirozený život společnosti. Například: občanům chyběla městská galerie a chtěli ji, tak kolem bývalé záložny vznikla kulturní iniciativa, která se o tu galerii snaží. Nebo například galerie Věž, která má velmi sofistikovaný program, který by se mohl přesunout. Spousta drobných iniciativ se spojila pod hlavičkou bývalé záložny a dohromady fungují. Stejně tak Faunapark je krásná aktivita, kterou považuji za protiváhu velkého nákupního centra uprostřed města, které nemělo vzniknout. Měl jsem dlouho pocit, že kolem řeky by měla vzniknout nějaká podobná občanská aktivita. Také se mi líbí, že ve městě odspoda vznikají festivaly, které nezaložilo město – třeba Sweetsen Fest nebo FM City Fest. Když tady vznikli otužilci, bylo to odspoda, nejdéle fungující hudební klub (klub Stoun) v republice u nás také vznikl odspoda. Podle mne je pro město nejlepší, když jeho vedení podporuje občanské aktivity, a nemusí jít jen o kulturu, může jít o sport a jiné oblasti. Pak bude město fungovat.

A zeptám se tě ještě, jaká je tvoje oblíbená kultura?


Je těžké říct, co mne nejvíce zajímá. Zajdu si na divadlo, poslechnu si klasický koncert, ale stejně tak si zajdu na nějakou dobrou taneční muziku. Řekl bych, že je dobré, když člověk dokáže vnímat všechno, co se kolem něj děje. Myslím si, že v každé lidské činnosti, a v kultuře to platí dvojnásob, se vždy najdou velice zajímavé momenty, takže já bych vůbec nechtěl říci, co je nejzajímavější. Samozřejmě mám nějaké svoje oblíbené muzikanty a tak dále, sbírám vinylové desky, rád si pouštím muziku na vinylových deskách, čtyřicet, padesát, šedesát let starou hudbu, ale to je spíše koníček. Jinak jsem rád za každý zajímavý počin.

Je třeba nějaký tvůj krok v minulosti, který tě dosud mrzí, který bys nechtěl znovu udělat?

Neřekl bych, že člověka něco mrzí, spíše je důležité se ze všeho poučit a vyvodit závěry. Pro mne je každá chyba příležitostí ke zlepšení. Jak už jsem říkal, člověk, který nic nedělá, nic nepokazí, chybou se člověk nejvíce naučí. Důležité je, aby člověk nedělal velké chyby a vždy z nich vyvodil správný závěr, aby věc příště udělal lépe. Já vlastně nemám v životě moment, kdy bych si řekl: to bylo špatně, měl jsem se vydat jiným směrem. Mi se dařilo vybírat si intuitivně dobře. Musím říci, že jsem racionální člověk, který se vždy rozhoduje na základě určitého množství dat, ale všechna velká zásadní rozhodnutí jsem nakonec udělal na základě intuice nebo pocitu, jak jsem vnímal to správné. Když byly argumenty na obou stranách, tak jsem poslechl to, co mi přirozeně přišlo jako směr, kterým bych se měl vydat. Vždy, když jsem dal na svou intuici, tak jsem se v těch velkých věcech z mého pohledu rozhodl vždy správně.

Co máš na našem městě nejraději?

Na Frýdku-Místku se mi líbí, že objektivně není v ničem opravdu výjimečný, v ničem se nevymyká průměru, ale když člověk chce, tak si tady najde všechno. Vždy, když někde něco schází, přirozenou činností vznikne náhrada. Jsou tady blízko hory, je zde možnost získat zaměstnání, máme dobrou kulturu, příjemné bydlení, středem města protéká malebná řeka. Máme obrovský potenciál k rozvoji, ležíme na dopravním uzlu čtyř důležitých měst a jsme tedy v epicentru dění. Školství je na dobré úrovni, dokonce dva pedagogové získali prestižní cenu Global Teacher Prize. Vyrůstají u nás hudební talenty. Myslím si, že ve městě je spousta aktivit, spousta zajímavých lidí, kteří vytvořili spousty skvělých věcí.