„PLASTOVÉ PYTLE V ZÁHONECH“ NEJSOU NEUKLIZENÝ ODPAD, ANEB JAK PROBÍHÁ RUČNÍ ÚDRŽBA MĚSTA

Jana Musálková Jeckelová

28. 6. 2023

Pracovníci technických služeb zajišťují rajónové čištění komunikací, chodníků, náměstí a jiných zpevněných ploch jak pomocí strojů, tak ručně. V případě použití čistících strojů dochází současně ke sběru vzniklého odpadu. Naopak při ručním čištění pracovníci ukládají odpad do plastových pytlů, které následně nechávají na místě čištění, i přesto, že se přesouvají do jiné lokality.

Starost o pytle s odpadem přebírá jiná pracovní skupina, která po nashromáždění většího množství pytlů ihned zajistí jejich odvoz. Obdobný postup pracovníci využívají při sekání trávy, a kácení a ořezů stromů a keřů.

Jde o velmi efektivní způsob, který zajistí včasnou a kvalitní údržbu ploch bez nutnosti rozšíření počtu zaměstnanců a techniky. Nejde tedy o „zapomenuté“ pomůcky, ale osvědčený a šetřivý způsob práce.

(pozn. red. Článek nepojednává o blokovém čištění, při kterém je odpad odvážen ihned.)