PODPOŘME PETICÍ OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

14. 4. 2022

"Zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče je pro město prioritou, a proto dlouhodobě podporujeme Nemocnici ve Frýdku-Místku. V letošním roce město k 1. 4. nemocnici podpořilo částkou 1 229 346 Kč, z toho rovný milion byl určen na pořízení sanitního vozu. Od roku 2020 město ze svého rozpočtu věnovalo Nemocnici ve Frýdku-Místku částku přesahující šest milionů korun, konkrétně 6 779 517 Kč.

Velmi citlivě proto vnímáme situaci, do které se nemocnice aktuálně dostala a o které jsme nebyli informováni. Začátkem roku dalo výpověď 7 lékařů dětského oddělení, kteří měli podle nemocnice obavy, že jim zdravotnické zařízení nebude schopno zajistit další vzdělávání. Celkově dětské oddělení od roku 2019 postupně opustilo 21 zdravotních sester a 10 lékařů. Vedení nemocnice proto muselo od 1. dubna 2022 omezit činnost dětského oddělení a uzavřít lůžkovou část pro akutní péči a zároveň nebude schopno dočasně zajistit plnohodnotně dětskou pohotovostní službu.

Vedení nemocnice i kraje, který je zřizovatelem nemocnice, hovoří o tom, že v současné situaci bohužel nejsou schopni obnovit činnost dětského oddělení do původního stavu, s tím, že se jedná o systémový problém s nedostatkem lékařů.

My jako vedení města spolu se starosty okolních obcí, poslanci z našeho regionu, paní senátorkou, dětskými sestrami a lékaři si myslíme, že musíme udělat vše, abychom se pokusili dětské oddělení obnovit v plném rozsahu a zajistit ve frýdecké nemocnici plnohodnotnou akutní dětskou lůžkovou péči.

I proto vznikla společným jednáním všech výše zúčastněných petice, která má do řešení problému zapojit mimo nemocnici a kraj i ministerstvo zdravotnictví. Věřím, že náš společný hlas, pokud bude dostatečně silný, bude slyšet až v Praze.

Velice si vážím všech dětských lékařů a sester, kteří v nemocnici pracovali, pracují nebo se rozhodnou pracovat a děkuji jim za jejich nasazení. Zároveň za město Frýdek-Místek mohu potvrdit, že podpoříme každý smysluplný systémový krok nemocnice, kraje i ministerstva, který pomůže současnou situaci vyřešit.

Věřím, že se nám podaří společně tento přechodný stav překonat a najít řešení, které bude přínosné zejména pro rodiče a jejich děti, nejen z našeho města, ale celé spádové oblasti.

Děkuji vám za podporu naší frýdecké nemocnice 

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku, Naše Město F-M"

—————————————————————————————————–

ONLINE PETICE gov.cz – PETICE ZA OBNOVU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V NEMOCNICI VE FRÝDKU-MÍSTKU

PETICI je možné do 30. 4. podepisovat na těchto místech:

 • Informace, hl. budova magistrátu (Radniční 1148) 
 • Turistické informační centrum
 • Městská knihovna 
 • Faunapark
 • Národní dům
 • Nová scéna Vlast
 • Centrum aktivních seniorů
 • 11 městských klubů seniorů 
 •  Hala Polárka
 • Aquapark Olešná
 • Dětská herna Pohoda (Místek)
 • Budova magistrátu v ul. Politických obětí 2478 v Místku

​PETIČNÍ ARCHY KE STAŽENÍ v příloze. Žádáme o odevzdání do 30. 4. na podatelnu magistrátu (Radniční 1148, Frýdek).

DĚKUJEME!