POLICIE PŘIPOMNĚLA MLČENLIVOST, OPOZICE PŘESTO ŽÁDÁ INFORMACE O ORGANIZOVANÉM ZLOČINU, KE KTERÉMU NA MAGISTRÁTU NEDOŠLO

Jana Musálková Jeckelová

6. 5. 2024

Frýdecko-místecká radnice se potýká s nepochopením části opozice v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním řadových zaměstnanců magistrátu. Přestože město poskytlo médiím i zastupitelům kriminalisty povolené maximum informací, část opozice žádá mimořádné zastupitelstvo a veřejné sdělení podrobností. Vysvětlující dopis města zůstal ze strany opozice bez odezvy.

Radnice ve Frýdku-Místku je opakovaně vyzývána k vysvětlení činnosti Policie České republiky, na kterou je uvaleno informační embargo. Část opozičních zastupitelů požaduje sdělení podrobností na mimořádném zastupitelstvu s bodem programu „Informace o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Magistrátu města Frýdek-Místek“.   

Informace o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu není pravdou. V budově magistrátu nezasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, nýbrž konal činnost odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie České republiky. Kriminalisté navštívili magistrát s Příkazem k domovní prohlídce, který se týkal kanceláří řadových zaměstnanců.

Úkony policie se netýkaly samosprávy, tedy současného vedení města, ani zastupitelů. Prohlídka kanceláří se vztahovala k zaměstnancům, kteří vykonávali činnosti v rámci státní správy, které jsou na ně delegované státem. Zmínění zaměstnanci byli ještě během vyšetřování postaveni mimo službu, je s nimi rozvázán pracovní poměr, a věc je tedy pro tuto chvíli ze strany magistrátu uzavřena.

Veškeré služby fungují v plném nasazení, návštěva policie nijak neovlivnila jejich chod. Běžné klientely, občanů, kteří využívají služby státní správy, vykonávané prostřednictvím magistrátu, se policejní zásah a následné vyšetřování nijak nedotkly a nedotýkají. Všechny činnosti byly magistrátem zajištěny bez přerušení a klienti mají k dispozici běžný komfort.  

Policie České republiky informovala vedení města prostřednictvím dopisu o povinnosti mlčenlivosti, kterou je nezbytné během vyšetřování dodržet. V případě porušení mlčenlivosti, hrozí radnici pokuta až do výše 5 milionů korun. Město prokazuje kriminalistům maximální součinnost ve vyšetřování a respektuje její postupy. Upozornilo proto část opozice na to, že sdělování podrobností není ze strany města možné, aniž by se dopustilo maření vyšetřovacích úkonů Policie České republiky, a vyzvalo ji ke zvážení nutnosti pořádání mimořádného zasedání. Do stanovené lhůty město neobdrželo na dopis žádnou reakci.

I přesto, že je radnice částí opozice žádána o vysvětlení něčeho, co se nestalo, případně o doplnění podrobností k něčemu, k čemuž je vázána mlčenlivostí, opozičním zastupitelům vyhoví a mimořádné zastupitelstvo uspořádá. Bude svoláno primátorem města, termín a program bude znám do konce tohoto týdne.

Statutární město Frýdek-Místek v souladu s informačním embargem poskytlo maximální možné vyjádření širokému okruhu médií. Jakékoliv další informace mohou poskytnout pouze orgány činné v trestním řízení.  

Připojujeme dopis zaslaný 20 opozičním zastupitelům, který zůstal bez odezvy.