PORUŠOVAL DOMOVNÍ ŘÁD, UŽ NEBYDLÍ

René Stejskal

1. 12. 2022

Nepřizpůsobivý nájemce městského bytu
D. F. porušoval domovní řád v domě v ulici Malý Koloredov. Proto už v bytě nebydlí.

„Odbor správy obecního majetku byt převzal a po úklidu jej přidělí nájemníkovi, který možnost bydlet v městském bytě na rozdíl od vystěhovaného jistě ocení řádným užíváním. Zaplacení úklidu i dlužného nájemného se vystěhovaný nepřizpůsobivý člověk nevyhne,“ zdůraznil náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města Radovan Hořínek (ANO 2011), který má starosti i městské byty.