PRIMÁTOR JMENOVAL JIŘÍHO MECHLA VELITELEM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

René Stejskal

3. 4. 2024

Novým velitelem Sboru dobrovolných hasičů Frýdek se stal Jiří Mechl ml. Do funkce velitele jej jmenoval primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

„Přeji vám, abyste měl co nejméně zásahů a pokud budou, tak ať jsou úspěšné,“ popřál novému veliteli primátor.

Jiřímu Mechlovi ml. je 46 let. „Ve sboru působím s menšími přestávkami 30 let. Můj otec stavěl původní zbrojnici,“ zmínil nový velitel. „Jsem již 26 let profesionálním hasičem. S kolegy z obou sborů se potkáváme na zásazích, ale samozřejmě vždy z jiných směn. Naše jednotka dobrovolných hasičů je na vysoké úrovni, jsme takzvaná dvojka. To je nejvyšší kategorie u dobrovolných hasičů. Proto také pravidelně zasahujeme s profesionály,“ dodal Jiří Mechl ml.