PRIMÁTOR OCENIL POPELÁŘE ZA ZÁCHRANU VOZU

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

5. 5. 2022

Pohotovost a duchapřítomnost se zkraje tohoto týdne vyplatila popeláři Janu Zuščákovi. Pracovník Frýdecké skládky během požáru odpadu dokázal uchránit vůz za miliony. Za své rychlé jednání si spolu s kolegou vysloužil ocenění primátora města.

Netradiční směnu zažil zkraje týdne Jan Zuščák, který jezdí s popelářským vozem Frýdecké skládky. Během průjezdu Čelakovskou ulicí v Místku došlo v lisovacím mechanismu vozu k výbuchu a požáru. Rozšíření ohně dále do auta zabránila rychlá reakce popelářů, kteří hořící odpad vysypali na silnici.

„Přijeli jsme k hnízdu, bereme plast, žluté kontejnery. No a ujeli jsme cirka 100 metrů, uslyšeli jsme menší výbuch. Hned plameny, takže jsme otvírali zadek, vytlačili jsme odpad na zem a uhasili auto hasičákem. Závozník mě na to upozornil, tady máme zvonek do kabiny, zazvonil, že jsme prostě v plamenech. V tom stresu člověk neví, ani co má dělat. Já jsem to ani nemohl otevřít, jak mi ruka poskakovala, ale nebylo zbytí,“ popsal pracovník skládky Jan Zuščák. 

Rychlou akcí s kolegou zachránili vůz za zhruba 5,5 milionu korun a díky okamžitému hašení ještě před příjezdem hasičů zabránili i dalším škodám.

„Přijel jsem symbolicky ocenit dva zaměstnance městské společnosti Frýdecká skládka, kteří duchapřítomně zareagovali na situaci, která se často neopakuje. Zachránili vozidlo, které má mnohamilionovou hodnotu a předešli nějakým větším škodám, takže jsem se rozhodl, že je  symbolicky ocením, a děkuji jim za jejich akci,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Následné šetření ukázalo, že někdo vhodil do kontejneru celý kanystr s těkavou látkou, zřejmě toluenem. Žádáme tímto občany, aby věnovali pozornost správné likvidaci nebezpečného odpadu, který by měl vždy končit pouze na místě určeném k odkládání nebezpečných odpadů, ve sběrných dvorech.  

„Apeluji na občany, že tento odpad tam v žádném případě nepatří. Byl to kontejner na plasty a samozřejmě tyto odpady a veškeré nádoby od chemikálií, od výbušnin, od jakýchkoliv hořlavých látek patří do sběrných dvorů, kde jsou speciální kontejnery a tam umíme s takovým odpadem nakládat. Do nádoby na plasty patří opravdu jenom čisté plasty, které se dají potom dotřídit a dále nějakým způsobem využít,“ upozornil předseda Frýdecké skládky, Richard Blahut.

Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů – Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, mohou být pro zdraví lidí nebo životní prostředí nebezpečné a musí být proto využity, popř. odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, lze je odevzdat ve sběrných dvorech.
Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev a ředidel, obaly znečistěné nebezpečnými látkami, chemikálie, zářivky, pesticidy, staré léky, vyjeté oleje, vybité monočlánky, akumulátory, lednice, apod.; staré a nepoužitelné léky lze odevzdat v jakékoliv lékárně.

 

SBĚRNÉ DVORY VE FRÝDKU-MÍSTKU: Sběrné dvory a Mobilní sběrna | Skládka Frýdek-Místek (frydeckaskladka.cz)

Na fotografii pracovník skládky Jan Zuščák, kterého přijel ocenit primátor frýdku-Místku Petr Korč.