PRIMÁTOR PRAVIDELNĚ NASLOUCHÁ NAŠIM SENIORŮM

René Stejskal

29. 8. 2022

V prostorách Centra aktivních seniorů se 24. srpna uskutečnilo v pořadí druhé setkání primátora se seniory z Frýdku-Místku. „Slíbil jsem, že se budeme potkávat pravidelně, aspoň jednou měsíčně. Budeme v kontaktu a získám tak zpětnou vazbu a informace o tom, co bychom měli ve městě zlepšit, aby se nám tady všem žilo lépe,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

V úvodu informoval seniory o složité situaci na trhu s teplem a ujistil je, že díky vytvořené rezervě a dobrému hospodaření město nebude muset omezovat výuku ve školách a bez omezení budou fungovat i domovy pro seniory a hospic. Městská společnost Distep je pro občany velkou jistotou, protože nedojde ke skokovému zdražení tepla. Lidé se tak nemusí obávat skokového zvýšení cen za teplo.

Debata se stejně jako na prvním setkání stočila na problémy spojené s bezdomovectvím.  „Jsou pořád opilí, dělají nepořádek, potřebu vykonávají přímo pod sebe,“ zlobila se jedna z účastnic setkání. „Absolvoval jsem opakovaně schůzky s naším bezpečnostním odborem i s ředitelem městské policie a jeho zástupcem. Strážníci se zaměří na tuto problematiku. V rámci zákona budou od škol a z dětských hřišť vytlačovat bezdomovce, kteří nerespektují zákony a vyhlášky,“ řekl primátor. Ve městě se jedná o přibližně pět desítek problémových lidí, kteří ztrpčují život ostatním.

Senioři měli zájem o prodloužení otevírací doby Centra aktivních seniorů a město jim v tom vyjde vstříc. Přáli si také zajištění autobusu na svou říjnovou akci. „Zaznamenali jsme všechny požadavky, žádný nezapadne, a budeme je postupně řešit,“ přislíbil primátor Petr Korč.