PRIMÁTOR ŘEŠIL SE SENIORY ÚPRAVY ZASTÁVEK, PARKOVÁNÍ I DERATIZACI

René Stejskal

3. 3. 2023

Primátor Petr Korč (Naše Město F-M) se na další pravidelné schůzce setkal se seniory první březnový den v Centru aktivních seniorů (CAS). „Tato setkání jsou velmi cenná v tom, že se z první ruky dozvídám o problémech, které naše seniory trápí, a můžeme je operativně vyřešit,“ uvedl primátor Petr Korč.

Jedno z přání se týkalo zastávky MHD u polikliniky. Senioři by si přáli na zastávku zastřešit a pod zastřešení nainstalovat lavičky. Podobně by si přáli vyřešit zastávku u hřbitova. „Podnět jsem obratem nechal prověřit na dopravním odboru a nic nebrání tomu úpravě zastávky, aby vyhovovala cestujícím,“ potvrdil Petr Korč.

Dalším tématem byl výskyt hlodavců. Stěžovala si na ně ale obyvatelka domu, který není ve vlastnictví města. „V takovém případě je třeba obrátit se na majitele. Město ve svých objektech a na veřejných prostranstvích provádí pravidelnou deratizaci,“ uvedl primátor Korč. Pokud lidé zaznamenají hlodavce ve veřejném prostoru nebo zeleni, měli by to nahlásit městu. Magistrát pak zajistí nad rámec plánovaných deratizací i mimořádné. Šíření hlodavců mohou zabránit sami občané tím, že nebudou do kontejnerů vyhazovat potraviny a olej po smažení nevylejí do odpadu, nýbrž olej v uzavřené lahvi vyhodí do k tomu určených kontejnerů.

Debatovalo se také o parkování nebo o bezbariérových nájezdech na chodníky v ulici 17. listopadu.

Další setkání se seniory se v CAS uskuteční ve středu 5. dubna v 10 hodin.