PRIMÁTOR S PŘEDSTAVITELI CÍRKVÍ OPĚT U JEDNOHO STOLU

Jana Musálková Jeckelová

8. 2. 2023

Město pokračuje v dialogu s představiteli frýdecko-místeckých církevních společenství. Podle plánu z loňského prvního ekumenického setkání duchovní opět zasedli u jednoho stolu s primátorem Petrem Korčem. Dohodli se na pravidelných schůzkách v průběhu roku střídavě vždy na půdě jednoho ze společenství.

„Dnes jsem měl příležitost absolvovat první z řady pravidelných, tzv. ekumenických snídaní, velmi inspirativních setkání, na kterých jsme se dohodli s představiteli církví, které působí v našem městě. Společná diskuze byla velmi pestrá, podnětná a dotkli jsme se mnoha aktuálních témat. Pravidelná setkávání budou přínosem pro všechny. Děkuji děkanu Římskokatolické farnosti Místek Danielu Víchovi, který myšlenku společného setkávání inicioval,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Snídaně se zúčastnili zástupci Slezské církve evangelické, Církve živého Boha, Českobratrské církve evangelické, Církve bratrské a Římskokatolických farností. Hostitelem byla tentokrát Církev adventistů sedmého dne, která ostatní duchovní a primátora Petra Korče pozvala do své modlitebny ve Slezské ulici ve Frýdku.

Zleva: Jakub Chládek (Církev adventistů sedmého dne), Daniel Vícha a Václav Rylko (Římskokatolická farnost Místek), Lukáš Borecki (Slezská církev evangelická), Petr Szlaur (Církev živého boha), Lukáš Nyzio (Církev bratrská), František Boldy (Římskokatolická farnost Frýdek) a zády k fotoaparátu primátor Frýdku-Místku Petr Korč.