Primátor svolal krizový štáb, ten řeší odhalený sklad nebezpečného odpadu

Archiv

MM F-M, Petr Pavelka

24. 1. 2019

„Ve stručnosti jde o to, že ve Starém Městě vlastník objektu pronajal skladovací prostory polské firmě, která tam navezla obrovské množství barelů, odhadem na dvou stovkách palet, o celkovém objemu 500 tisíc litrů neznámého obsahu. Když to zjistil, kontaktoval policii, a protože Staré Město z hlediska státní správy spadá pod Frýdek-Místek, začali jsme vše aktivně řešit. I proto, že se jedná o lokalitu bezprostředně sousedící s naším katastrálním územím,“ informoval primátor Michal Pobucký, který již včera svolal zasedání krizového štábu.

Že se skutečně jedná o „případ pro policii“ se potvrdilo velice brzy, protože polská firma je nekontaktní a vše se nyní musí řešit přes hranice. Statutární město Frýdek-Místek svolalo včera krizový štáb a konzultoval se další postup. Dnes již byla zasedání přítomna i specializovaná společnost, schopná se s inkriminovaným odpadem vypořádat, a také zástupci České inspekce životního prostředí. Ti vyjádřili jednoznačný souhlas se záměrem, kterým se hodlá vydat frýdecko-místecká radnice – tedy nebezpečný odpad postupně z haly odebrat, převézt a zlikvidovat odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.

„Dnes už jdeme s informacemi ven, protože jsme se shodli na riziku, že podobných míst může být nejen v kraji, ale v celé republice více, a shodli jsme se na potřebnosti upozornit, že se něco takového organizovaně děje, aby si vlastníci skladovacích objektů dávali pozor, komu je pronajímají, a neztráceli přehled, co se v jejich nemovitostech děje,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký. „Ohrožení jsme definovali v tom, že se jedná o objekt v této chvíli určený k demolici, od kterého neexistuje potřebná dokumentace o inženýrských sítích, že se zde nachází velké množství odpadu, ke kterému se v této chvíli nikdo nehlásí, a nevíme, zda někde v tom obrovském objemu nemůže docházet k úniku, zvlášť když na některých místech došlo ke zborcení nádob. Na druhou stranu není důvod k panice, víme, že se nejedná o žádný extrémní případ typu radioaktivního odpadu, ale o směsi odpadních hořlavých látek. Přesto si nemůžeme dovolit být nečinní,“ uzavřel primátor.