PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Linda Holubová Blažková

4. 7. 2022

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy, které můžete posílat paní Magdě Boráňové od 4. 7. do 9. 9. 2022, budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů.