PŘÍPRAVA VÝSTAVBY CHLEBOVICKÉ TĚLOCVIČNY I PŘES POTÍŽE POKRAČUJE

Jana Musálková Jeckelová

5. 4. 2023

Vedení města dále usiluje o zdárnou realizaci výstavby žádané chlebovické tělocvičny. Již v roce 2021 zadalo výběrové řízení na zhotovitele, z 5 zájemců ale nakonec všichni odstoupili z finančních důvodů. Následně pokračovaly problémy s projektantem, který odevzdal dílo s několikaletým prodlením. Rada města nyní zrušila smlouvu a město soutěží nový autorský dozor, současně zadá revizi projektové dokumentace a cenovou kontrolu.

Přípravy na nové sportovní zázemí školáků z Chlebovic započalo ještě bývalé osazenstvo radnice. Kvůli řetězení problémů však došlo k patové situaci a velké časové prodlevě. Nyní město nechá projekt zkontrolovat a vybere realizátora stavby. 

„Minulé vedení váhalo přistoupit k ukončení smlouvy, uvěřilo projektantovi, který nedodržoval a neustále posouval termíny, což vedlo k velkým komplikacím a obří časové propasti. S projektantem, který nebyl s to práci dokončit včas, jsme již vypověděli smlouvu,“ potvrdil náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Nové vedení nakonec přece jen zajistilo dodání projektu a vypsalo výběrové řízení. Bohužel se tak stalo v době, kdy ceny stavebních materiálů několikanásobně narostly v souvislosti s covidem a ruskou agresí na Ukrajině.

„Pět přihlášených firem nakonec odstoupilo, a to z důvodu zdražení stavebních materiálů. Nebýt této situace tělocvična v Chlebovicích by již byla dávno hotova. Nyní musíme vysoutěžit nový autorský dozor, následně také zhotovitele,“ dodal náměstek Jiří Kajzar.

Vedle výběru nového autorského dozoru je také nutné projekt aktualizovat a cenově přepočítat. V případě, že dojde k vysoutěžení zhotovitele v letošním roce, město má na výstavbu tělocvičny za zhruba 73 milionů korun část financí vyčleněných v rezervě, fondu městských investic, do kterého schraňuje peníze z prodeje nepotřebného městského majetku. Hlavní část nákladů pak uhradí v příštím roce. 

Záležitost s prodlením projektanta v souvislosti s výstavbou chlebovické tělocvičny řeší delší dobu právníci. Vedení města se na konci března setkalo se ředitelkou chlebovické základní a mateřské školy Ilonou Martínkovou, se kterou probralo praktické otázky související s výstavbou, například uvolnění prostor mateřské školy a umístění dětí z bezpečnostního hlediska.

„Zároveň jsme domluvili, že v průběhu léta zajistíme ve škole na náklady města výměnu střešních oken, která jsou 25 let stará a přes která na několika místech zatéká,“ sdělil primátor Petr Korč.

Současné vedení nikdy nezamýšlelo vyřadit chlebovickou tělocvičnu z investičních plánů. Nynější aktivity vedení jsou odpovědí na poněkud zvláštní petici občanů Chlebovic, která je doslova „vlamováním do otevřených dveří“. Což dokazuje symbolický podpis petice vedením města, z čehož je patrný společný cíl města i občanů Chlebovic – výstavba tělocvičny.

Zleva: náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO 2011), předseda finančního výboru Radim Mamula, náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M), Miroslav Bártek (Naše Město F-M), primátor Petr Korč (Naše Město F-M) a náměstkyně primátora Leona Sárkőziová (ANO 2011) při podpisu petice.