PROČ JE DŮLEŽITÉ TŘÍDIT ELEKTROSPOTŘEBIČE?

Linda Holubová Blažková

27. 3. 2024

Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí našich životů, jejich každodenní potřeba velmi rychle roste a je také potřeba adekvátně zajistit jejich sběr a recyklaci. Frýdek-Místek si pro tuto spolupráci vybral kolektivní systém od společnosti ASEKOL, který zajišťuje kompletní sběr a recyklaci vytřízených elektrospotřebičů. Elektroodpad totiž obsahuje mnoho škodlivých materiálů, ovšem díky správné recyklaci lze eliminovat vliv těchto škodlivin na životní prostředí. Recyklací tak může každý jednotlivec přispět k ochraně přírody, opětovné využití jednotlivých materiálů se pohybuje u některých výrobků až v řádu 95 %.

ASEKOL každoročně vytváří tzv. enviromentální vyúčtování – tedy soupis ušetřených primárních surovin, vody, energie a dalších veličin, a to díky zodpovědné recyklaci elektrozařízení.

Jak si statutární město Frýdek-Místek vedlo v roce 2023? Oproti loňskému roku jsme vytřídili o 18 587 kg více elektrospotřebičů.

Díky množství odevzdaných 112 445 kg elektrozařízení jsme ušetřili:

  • 1062,83 MWh elektrické energie
  • 68,96 tun primárních surovin
  • 7 695,18 m3 vody
  • 98 835,03 litrů ropy

Navíc jsme snížili produkci :

  • SO2 4 003,71 kg (okyselování prostředí)
  • CO2 90,28 tun (produkce skleníkových plynů)

Pro srovnání – každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.