PROGRAM DARUJ F≈M POKRAČUJE, HLEDÁME ZÁJEMCE O VEŘEJNOU SBÍRKU

Jana Musálková Jeckelová

27. 1. 2023

Frýdek-Místek hledá účel dalšího ročníku veřejné sbírky v programu DARUJ F≈M. Radnice vyzývá zájemce, kteří by se chtěli zapojit a získat finance pro svůj záměr.

Fotografie splněných záměrů v dosavadních ročnících programu DARUJ F≈M.

Máte nápad na organizaci s veřejně prospěšným zaměřením, která by potřebovala finanční injekci? Možná jde o vhodného adepta do programu DARUJ F≈M.

„Město by rádo podpořilo další veřejnou sbírku. Proto nabádáme organizace, které splní podmínky programu, aby se přihlásily se svým záměrem,“ vyzývá případné zájemce náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj, ekonomický rozvoj a podnikání a dotace Jakub Míček (ANO 2011).

Program je určen na podporu vybraných veřejných sbírek konaných ve stanoveném období na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem s dopadem na jeho občany, jeho území či jeho blízké okolí.

„V čtyřleté historii sbírky jsme podpořili například opravu věže kostela sv. Martina ve Skalici, pomohli jsme také pořídit automobily pro Charitu Frýdek-Místek nebo přispěli na záchranu stodoly ve Faunaparku. Důležité je zmínit, že město vždy v závěru vybraný výtěžek veřejné sbírky zdvojnásobí,“ upřesnil náměstek primátora Jakub Míček.

Organizace, které by se chtěly do programu zapojit, naleznou pravidla na městském webu nebo v příloze níže: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/dotace/sbirkovy-program-daruj-f-m