Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku

MM F-M, Ing. René Stejskal

14. 9. 2021

KOALIČNÍ PARTNEŘI SE SHODLI NA PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA     FRÝDKU-MÍSTKU, KTERÉ BUDOU SPOLEČNĚ NAPLŇOVAT DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018-2022

 

Chceme město rozvíjet ku prospěchu všech jeho obyvatel bez dalšího zadlužování. Budeme řádně pečovat o stávající majetek a zabráníme jeho dalšímu chátrání. Nebudeme pořizovat nový majetek, pro který nemáme smysluplné využití. Postupně dobudujeme chybějící infrastrukturu nezbytnou pro další rozvoj města i jeho okrajových částí (především kanalizaci). Podpoříme revitalizaci nefunkčních a chátrajících objektů v průmyslové části města. Podpoříme investory. Udržíme fungující sociální programy. Budeme pečovat o veřejný prostor a rozvíjet město v rámci ekonomické udržitelnosti.

Chceme vybudovat kulturní a moderní město, atraktivní pro všechny jeho obyvatele.

Hledáme nová odvážná architektonická řešení. Vítáme nové nápady a jsme otevřeni spolupráci s novými investory. Spolupráce koaličních partnerů má potenciál dlouhodobý, chceme o tom přesvědčit veřejnost i ve volbách a v práci pokračovat další realizací níže uvedených plánů.

Náš cíl: Město, které se musí rozvíjet, ne pouze udržovat. Město moderní, kde budou lidí rádi a spokojeně žít.

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, INVESTICE DO ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

 • Budeme pokračovat v přípravě revitalizace průtahu městem po vybudování obchvatu města. Po dokončení strategického obchvatu města chceme vrátit průtahu charakter městské třídy bez bariér se zelení. Na silničním průtahu městem chceme dopravní zátěž minimalizovat a poté chceme lidem v centru vrátit klid a centrum oživit novými investicemi, službami i zelení.
 • V návaznosti na Memorandum o spolupráci se Slezanem podpoříme revitalizaci bývalých průmyslových areálů textilky na nové čtvrti města s novými byty a službami.
 • Zahájíme výstavbu bezpečnostního centra pro městskou policii na ulici Těšínská.
 • Připravíme projekt k realizaci dopravního propojení sídliště Slezská a vlakového nádraží vybudováním nového bulváru a schodiště.
 • Dokončíme budování kanalizace v okrajových částech města, včetně postupné obnovy komunikací.
 • Dokončíme společnou studii rekonstrukce Národního domu, bývalé Národní místecké záložny a přístavby nové scény s cílem vybudovat nové kulturní centrum města. Připravíme projektovou dokumentaci pro zadání veřejné soutěže na zhotovitele stavby.
 • Zkultivujeme veřejný prostor (nejen) omezováním nevhodné reklamy a vizuálního smogu.

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, ŽIVOT NA SÍDLIŠTÍCH, BYTOVÝ FOND

 • Budeme podporovat všechny sociální skupiny občanů s důrazem na rodinu, rodičovství, péči o seniory a občany se zdravotními handicapy.
 • Budeme pokračovat v systematické modernizaci zanedbaného bytového fondu města, včetně bytů pro seniory.
 • Podpoříme vznik Alzheimer centra.
 • Budeme podporovat výstavbu nových bytů přípravou pozemků pro investory.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Dokončíme rozšíření Centrálního městského hřbitova ve Frýdku včetně vybudování nového kolumbária.
 • Připravíme projekty pro boj se suchem.
 • Postavíme psí hřiště a snížíme poplatek za psa.
 • Budeme podporovat vznik komunitních zahrad, minizahrádek a revitalizace vnitrobloků.

 

FINANCE MĚSTA

 • Zachováme participativní rozpočet pro osadní výbory.
 • Zavedeme participativní rozpočet, podpoříme projekty navržené občany.
 • Budeme snižovat zadlužení města.

 

SLUŽBY PRO OBČANY

 • Podpoříme další digitalizaci radnice a vylepšení služeb města i státní správy pro občany, rozšíříme služby Portálu občana.
 • Radnice bude informovat rychle, transparentně. Vytvoříme mobilní aplikaci pro rychlé informování občanů a zpětnou vazbu z jejich strany. Zmodernizujeme webové stránky, potřebám doby i všech občanů přizpůsobíme městské noviny a další komunikační kanály.
 • Budeme jednat s lékařskou komorou o zajištění zubní pohotovosti pro občany.

 

ŠKOLY, DĚTI, VOLNÝ ČAS

 • Budeme podporovat zejména mládežnický sport a pravidelné sportování dětí školou povinných.
 • Podpoříme další zavádění nových technologií do vzdělávacího procesu. Připravíme koncepci vzniku Centra robotiky s využitím pro školy i širokou veřejnost.
 • Připravíme projekty vedoucí k využití potenciálu okolí řeky Ostravice včetně volnočasového areálu v ulici 28. října. Podpoříme vznik dalších odpočinkových a rekreačních zón ve městě.
 • Připravíme projekt sportoviště pro požární sport a profesionální hasiče.

 

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

 • Připravíme nové transparentní dotační programy na podporu živé kultury, kulturních akcí a organizací.
 • Připravíme plán systematické a cílené péče o drobné umělecké a sakrální památky včetně zhodnocení jejich stavu a umělecké hodnoty.

 

DOPRAVA, BEZPEČNOST

 • Připravíme projekty na výstavbu dalších cyklostezek.
 • Budeme dotovat bezplatnou MHD pro naše občany v moderních autobusech.
 • Budeme modernizovat křižovatky.
 • Zrekonstruujeme frýdeckou hasičskou zbrojnici.
 • Chceme město bez heren, ubytoven a byznysu s chudobou.

 

Za Naše Město F-M: primátor Petr Korč, náměstek primátora Jiří Kajzar, radní Tomáš Pyško a Zbyněk Šostý.

Za ANO 2011: náměstci primátora Radovan Hořínek a Jakub Míček, radní Milan Halabalík a Lucie Chovanečková. 

Za Českou pirátskou stranu: náměstci primátora Leonard Varga a Igor Juriček, radní Jakub Tichý.