PROMĚNA „STARÉHO AUTOBUSÁKU“: OPRAVÍME KONSTRUKCI NAD NÁSTUPIŠTĚM

Jana Musálková Jeckelová

20. 2. 2023

Zastávka na původním autobusovém stanovišti v Místku se promění. Robustní ocelová konstrukce nad nástupištěm již není v dobrém stavu, a její oprava je nezbytná. Zastávka bude zkrácena, dostane nové osvětlení a opticky se propojí s přilehlým parkem.  

Moderní zázemí cestujícím poskytne po opravě zastávka na „starém autobusáku“ v Místku. Ocelová konstrukce nad nástupištěm, včetně sloupů zapuštěných do země vykazují závady. Město se proto pustí ještě letos do opravy.

„Zadali jsme architektonickou studii, podle které se část stávajícího zastřešení odstraní a zůstane pouze potřebná délka,“ popsala hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Zastřešení jen části nástupiště bude díky sníženému provozu na zastávce dostačující.

„Oprava konstrukce nad autobusovým nástupištěm v Místku je nutná. Zvolili jsme moderní, ale přesto finančně úspornou variantu s kratším nástupištěm, kdy využijeme část stávající konstrukce v místě, kde je v dobrém stavu. Zastávka bude osvětlena a doplněna elektronickou tabulí s jízdními řády,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).  

Cestující si budou moci zkrátit čekání na spoj na oboustranných lavičkách, který vždy z jedné strany nabídnou pohled do zeleně přilehlého parku přes prosklenou zástěnu. Pod zastřešením budou instalovány liniové zářivky splňující normy, které budou světlo odrážet od lesklé střešní krytiny. Práce provedou technické služby.