PRVNÍ V ČR: LIKVIDACE PLASTŮ PYROLÝZOU

MM F-M, Ing. René Stejskal

23. 5. 2022

Řešení na využití plastů, které končí na skládce, hledá Frýdek-Místek. „Jsme prvním městem v republice, které se reálně zabývá likvidací nevyužitelných plastů tím, že je zpracujeme pyrolýzou. Výsledný produkt dále efektivně využijeme,“ řekl náměstek primátora pro majetek města Radovan Hořínek (ANO 2011). „Vítám spolupráci městských společností, které se tímto problémem zabývají a těší mě, že již máme první výsledky,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).  Frýdecká skládka a DISTEP spolupracují při řešení likvidace plastů s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou, s níž v loňském roce podepsaly Memorandum o spolupráci v oblasti výzkumu a vzájemné spolupráce týkající této oblasti.

Zpracování nevyužitelných plastů

„Frýdecká skládka třídí a dál prodává 20 procent z celkového objemu plastových odpadů. Jedná se především o PET láhve. Zbývající část plastového odpadu je různorodá a není pro ni využití. Musela by se skládkovat, což není příliš ekologické a navyšuje cenu za skládkování. Hledáme proto cestu, jak tento odpad zpracovat a také jej případně využít jako tepelný zdroj pro DISTEP, což by znamenalo i pro naše občany velký přínos. Energetický mix v podobě doplnění o vlastní zdroj znamená, že ceny tepla se nemusí tak prudce zvyšovat, jako je to u nákupů energií, a možná bychom byli v této oblasti i soběstační. Výsledný produkt z pyrolýzy můžeme také dále prodávat,“ popsal náměstek Radovan Hořínek.  

Výsledkem je topný olej a uhlík

A jaký je v tomto případě princip pyrolýzy? Plastová drť se zahřeje bez přístupu vzduchu na teplotu přesahující 500 stupňů Celsia. Po určitém čase se rozloží z 95 procent na olej, který je energetickým zdrojem. Zbývajících pět procent objemu tvoří uhlík. I ten může znamenat finanční přínos, protože o něj mají zájem především hutě. Velký plusem je, že pyrolýzou se odpad zpracuje a využije stoprocentně.

„První testy jsme provedli v laboratorních podmínkách a výsledky byly velmi dobré. Nyní testujeme pyrolýzu plastového odpadu v reálném zařízení provozovaného pracovištěm VŠB, jenž produkuje stovky litrů pyrolýzního oleje. Z dodaných výsledků počítáme, jak by se vyprodukovaný olej dal energeticky využít, zda se dá použít samostatně, případně v kombinaci s jiným primárním palivem,“ potvrdil předseda představenstva DISTEPu Jiří Čuda.

Zařízení může být postaveno v areálu skládky

„Frýdecká skládka je připravena vybudovat zařízení na pyrolýzu přímo ve svém areálu, v němž třídíme a koncentrujeme plastový odpad,“ dodal předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut.