PTAČÍ CHŘIPKA: MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V ČÁSTI MĚSTA

Jana Musálková Jeckelová

5. 1. 2023

V Chlebovicích a Lískovci platí mimořádná veterinární opatření. Nařídila je Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem ptačí chřipky ve dvou ohniscích v našem kraji, v Kunčicích pod Ondřejníkem a Bartovicích na Ostravsku. Mimořádná veterinární opatření mají zamezit šíření nebezpečné nákazy.

Frýdek-Místek nechá sečíst chovné ptactvo v Chlebovicích a Lískovci. Dvě konkrétní městské části byly zařazeny do tzv. pásma dozoru. V lokalitách je nezbytné provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, dále chovů jiných ptáků v zajetí nebo pernaté zvěře. Jde o nezbytný postup stanovený Státní veterinární správou. Sčítání provedou dobrovolní hasiči (zahájení: 5. ledna od 15 hodin).

Radnice žádá chovatele ptactva o součinnost a o poskytnutí nezbytných údajů (iniciály a sídlo chovatele, adresa místa chovu, kontakty a přesné určení druhů a počtů zvířat a další) do předtištěných formulářů (ke stažení v příloze, k dispozici také při sčítání na místě).

Dle nařízení Státní veterinární správy je dále nutné, aby chovatelé ve stanoveném pásmu zajistili umístění chovných ptáků do uzavřených prostor, a zamezili tak jejich kontaktu s volně žijícími zvířaty. Státní veterinární správa dále chovatelům nařizuje používání dezinfekčních prostředků při vstupu do hospodářství a zvýšený dozor v chovu.

Ptačí chřipka (odborně aviární influenza) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dále např. dýchacími potížemi a zvýšeným úhynem.

Město Frýdek-Místek žádá občany o zvýšenou opatrnost a dodržování hygienických opatření v této mimořádné situaci a také o všímavost i neprodlené hlášení případných nálezů uhynulých zvířat.

V případě nálezu uhynulého zvířete je nutné kontaktovat MĚSTSKOU POLICII FRÝDEK-MÍSTEK na telefonním čísle: 156.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

  • Sčítací list
  • Nařízení Státní veterinární správy (k dispozici také na úřední desce magistrátu)
  • Informace pro drobnochovatele
  • Informace o ptačí chřipce a praktické rady