RODIČE POMÁHAJÍ ZLEPŠIT FUNGOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ŠKOL

Jana Musálková Jeckelová

1. 3. 2024

Městské základní školy ve Frýdku-Místku jsou kvalitní. Potvrdily to výsledky anonymního dotazníku, který v loňském roce radnice připravila pro rodiče žáků. Cílem bylo zjistit, jak jsou spokojeni s fungováním zařízení a co by chtěli zlepšit. 

Rodičovský dotazník potvrdil, že městské základní školy ve Frýdku-Místku jsou kvalitní. Otázky se týkaly především fyzického a duševního bezpečí na školách a komunikace školy s rodiči. Město zjišťovalo také, jak se dítě ve škole cítí anebo zda je přetěžováno. Rodiče se mohli vyjádřit také ke kvalitě výuky jednotlivých předmětů.

„Získali jsme zpětnou vazbu. Na každé škole se našla nějaká specifická silná stránka, která školu definuje. Pozitivní výsledky jsou dobrou vizitkou pro naše školy a pedagogy. Dostali jsme podněty, s kterými budeme pracovat. To bylo také smyslem dotazníku. Chceme se za dva roky k průzkumu vrátit a zjistit, jak se školy posunuly. Rodičům, kteří se zapojili, děkuji za přímé a jednoznačné odpovědi,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Z dotazníků vyplývá, že na žádné škole není závažný problém, na který by rodiče hromadně upozorňovali. Navrhovali jednotlivosti týkající se výuky, kroužků, školních pomůcek, kterými se vedení škol a město bude postupně zabývat. Zároveň hodnotili celkové klima na školách.

Radnice se na zvyšování kvality městských škol soustavně zaměřuje. Dovybavuje školní třídy, aby mohla být zavedena do výuky 3D realita, rekonstruuje kuchyně, plánuje postavit tělocvičny. Všechny školy by tak měly mít odpovídající srovnatelné vybavení a zázemí.

Kromě vytváření kvalitního zázemí na základních školách je velkým posunem kupředu spolupráce se středními školami, které na území města zřizuje kraj. Komise pro výchovu a vzdělávání se pravidelně setkává s řediteli základních a středních škol. Cílem radnice je ukázat žákům ze základních škol, jak pestrá a široká je nabídka středních škol zřizovaných krajem ve Frýdku-Místku. Ideální a plánovanou formou spolupráce je představování středních škol mladším žákům základních škol samotnými středoškoláky.

Dotazník pro základní školy připravila Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Frýdku-Místku, v jejímž čele je držitel prestižní ceny Global Teacher Prize v České republice za rok 2019 Tomáš Chrobák. Dotazník rodičům rozeslala ředitelství jednotlivých škol prostřednictvím informačních systémů.

Odpovědi na některých školách odpovědělo až 53 % rodičů. DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI!