RODIČE-SAMOŽIVITELÉ ZÍSKAJÍ BYT RYCHLEJI

Jana Musálková Jeckelová

1. 2. 2024

Frýdecko-místecká radnice aktualizovala systém přidělování městských bytů pro sociálně znevýhodněné občany. Výsledkem je vstřícný krok pro rodiče-samoživitele. Město tak chce docílit účinnější a rychlejší pomoci pro lidi ve složité životní situaci.

Nové zásady pro přidělování městských bytů pro sociálně znevýhodněné občany připravila radnice ve Frýdku-Místku. Jde především o vstřícný krok pro rodiče-samoživitele, kteří v systému přidělování získají vzhledem ke své životní situaci přednost. Novinkou je možnost získání takového bytu na maximálně tři roky, po které si nájemníci budou moct hledat trvalé bydlení. Díky tomu se v bytech pro rodiče-samoživitele vystřídají skutečně ti, kteří to potřebují.   

„Šlo nám o to, abychom rodičům samoživitelům, kteří se dostanou do svízelné sociální situace a aktuálně potřebují bydlení, mohli v režimu sociálního bydlení byt přidělit. Vyřešíme tak nejtěžší případy, aby rodiče nezůstávali na ulici nebo se nemuseli stěhovat do azylového domu. Zákon nám nic takového neukládá. Rozhodli jsme se pro tuto formu pomoci po domluvě s náměstkem panem Radovanem Hořínkem a s odborem správy obecního majetku a odborem sociálních služeb,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby, zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

I v těchto případech budou muset rodiče splnit podmínky a potřebnost zajištění bydlení ohodnotí pracovníci magistrátu na bodové škále. Podmínkou je nemít dluhy nad určitou výši, řešit si zadlužení vůči městu a spolupracovat se sociální službou. Rodiče-samoživitelé budou platit nájemné stejně jako ostatní uživatelé městských bytů.

„Byli jsme si vědomi, že magistrát má resty ve starosti o odpovídající bydlení matek samoživitelek a otců samoživitelů. My jako zvolení politici jsme si řekli, že tento stav musíme ku prospěchu skutečně potřebných vyřešit a udělali jsme určité administrativní změny v našich předpisech. Jsme schopni vyčlenit určitý menší počet bytů pro matky a otce samoživitele, a to bez ohledu na dosavadní podmínky, které tito lidé často nebyli schopni splnit. Nyní jim můžeme pomoci a v odůvodněných případech poskytnout městský byt,“ doplnil náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Pro potřeby rodičů-samoživitelů město vyčlení pár jedno-, dvou- a třípokojových bytů, takže budou vhodné i pro vícečlenné rodiny. Byty jsou vytipovány ve čtyřech různých lokalitách, nejde tedy o vytváření určité oblasti pro sociálně slabé občany.

Náměstkyně primátora Leona Sárkőziová a náměstek primátora Radovan Hořínek (oba ANO 2011) na prohlídce jednoho z bytů.