ŘSD VYVRÁTILO ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE O ÚDAJNÉM VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V OBCHVATU

Jana Musálková Jeckelová

8. 3. 2024

Obchvat Frýdku-Místku má násyp v pořádku. Potvrdilo to Ředitelství silnic a dálnic. Vyjádření od státního podniku získala radnice na základě uměle vyvolané tzv. kauzy o údajném výskytu nebezpečných látek v obchvatu.

Materiály o údajném výskytu nebezpečných látek v násypu obchvatu Frýdku-Místku, které byly publikovány na sociálních sítích, se zmíněnou stavbou některé nesouvisí vůbec a jiné jsou vytržené z kontextu. Potvrdil to investor Ředitelství silnic a dálnic. Podrobné vyjádření si vyžádala radnice na základě uměle rozpoutané tzv. kauzy, která neoprávněně vrhala špatné světlo na město samotné. Články a podklady zveřejněné na internetu údajně v souvislosti s obchvatem Frýdku-Místku jsou podle ŘSD zavádějící. V případě dodání materiálu do násypu obchvatu z heřmanické haldy zhotovitel v první fázi řádně prokázal a doložil certifikáty a výsledky zkoušek o nezávadnosti materiálu. K odchycení podezřelého materiálu v roce 2020 došlo včas.

„Prakticky chvíli po zahájeni návozu jsme odchytili nevhodnou várku uloženou na mezideponii stavby a zhotoviteli jsme pozastavili ihned další návoz materiálu na stavbu z haldy Heřmanice a zhotovitel nevhodnou várku na své náklady odvezl,“ vysvětlil za ŘSD Jan Rýdl.

I díky zpřísněným kontrolním mechanismům ze strany ŘSD, se zamezilo návozu na stavbu obchvatu Frýdku-Místku.

„Následně v roce 2021 zhotovitel Strabag vyzval k odběrům (vzorků pozn. red.) přímo na Haldě Heřmanice u jeho dodavatele, které proběhly v březnu 2021. V dubnu po obdržení výsledků se opětovně prokázalo naše podezření a opětovně jsme informovali Ostravskou Těžební (dodavatel materiálu pozn. red.). Následně jsme písemně informovali také Strabag, a ten následně rozvázal se svým dodavatelem smlouvy. Po celou tuto dobu se však žádné materiály z Heřmanic nevozily,“ potvrdil Jan Rýdl.

Primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) v prvotní reakci na informace o údajném výskytu nebezpečných látek v násypu nového obchvatu města publikované v médiích neprodleně zajistil prověření skutečného stavu situace. Dal pokyn příslušným odborům magistrátu, aby předložily relevantní a dostupné informace, a z preventivních důvodů mimořádně svolal krátkou bezpečnostní radu města, kterou řídil za účasti zástupců policie, hasičů a příslušných odborů magistrátu.

Bezpečnostní rada potvrdila, že město nedisponuje informacemi nebo indiciemi, které by poukazovaly na ohrožení zdraví obyvatel či poškození životního prostředí v souvislosti s údajným výskytem nebezpečných látek ve stavbě obchvatu města.

„Jsem rád, že se v krátkém čase vysvětlilo pozadí této údajné kauzy, která od začátku stojí na nepodložených základech. Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že násyp obchvatu je v pořádku, Policie České republiky sdělila, že neeviduje v této souvislosti žádné trestní oznámení. Zástupci Hasičského záchranného sboru ČR uvedli, že nemají žádnou informaci o úniku nebezpečných látek ze stavby obchvatu města. Údajná hrozba se nepotvrdila, pro obyvatele je to tedy uklidňující zpráva,“ ujistil primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Výstavbu obchvatu města Frýdku-Místku povolovalo Ministerstvo dopravy České republiky a zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím vybraného dodavatele a jeho subdodavatelů. Průběh výstavby obchvatu kontroloval nezávislý stavební dozor, který zajišťoval soukromý subjekt, ne město prostřednictvím svých zaměstnanců.

Jedinou ekologickou zátěží na trase výstavby obchvatu byla skládka nebezpečných odpadů, tzv. Skatulův hliník. Jednalo se o odpad z Válcoven plechu Frýdek-Místek, zejména o odpadní dehty, které tam Válcovny navážely přibližně 40 let. Sanace této skládky byla jednou z podmínek zahájení výstavby obchvatu Frýdku-Místku. Stát tuto skládku zlikvidoval v letech 2017 až 2019. Celkem bylo odtěženo téměř 70 tisíc tun odpadních dehtů, neutralizačních kalů a další kontaminované zeminy.