S DOHLEDEM NAD VEŘEJNÝM POŘÁDKEM POMÁHAJÍ ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Jana Musálková Jeckelová

25. 8. 2023

Ve Frýdku-Místku dohlížejí na veřejný pořádek dva asistenti prevence kriminality. Jde o znovuobnovené pozice, oba preventisté jsou součástí městské policie a působí převážně ve vyloučených lokalitách.

Zlepšení bezpečnostní situace, stavu veřejného pořádku a snížení kriminality si slibují od působení dvou asistentů prevence kriminality ve Frýdku-Místku. Dvojice preventistů patří do týmu městské policie. Pohybují se převážně ve vyloučených lokalitách, docházejí k hotelovým domům Permon a Paskov a také k obchodnímu centru Frýda, kde se srocuje mládež.

„V okolí škol hlavně dbáme na to, aby nedocházelo k přestupkům nebo trestné činnosti a sledujeme, zda nedochází k šikaně. Dohlížíme také na to, aby se v okolí škol neprodávaly drogy,“ popsal asistent prevence kriminality Pavel Sýkora.

Asistenti nejsou terénními sociálními pracovníky nebo strážníky, nemají status úřední osoby ani jiné zvláštní oprávnění. Přesto jsou schopni vyřešit značnou část přestupkového jednání sami, u závažnějších případů volají na pomoc hlídku městské policie.

„Asistenti pracují pod vedením svého mentora, který je vybrán z řad městské policie. Tento zkušený strážník plánuje a kontroluje jejich činnost. Zároveň pečuje o jejich vzdělávání a profesní i osobní rozvoj. Díky jejich dobré místní znalosti se osvědčili jako nenahraditelný nástroj pro zkvalitnění a zefektivnění práce státní i městské policie v problémových lokalitách,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro sociální péči, sociální služby, zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

„Bývalým vedením města byli v roce 2020 asistenti prevence kriminality zrušeni. Jsem přesvědčena, že každé větší město by mělo mít tyto preventisty. Jsou velkou pomocí městské policii. Proto jsem se také snažila vytvořit dvě pracovní místa tak, aby asistenti prevence byli opět zařazení k naší městské policii, což se povedlo,“ dodala náměstkyně primátora Leona Sárkőziová.

Jeden z preventistů působí ve Frýdku-Místku od února, druhý od léta letošního roku.